"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Parkinson expertteam: optimale zorg voor Parkinson patiënten

Ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening, die bekend staat om de lichamelijke verschijnselen zoals traagheid, stijfheid en trillen. Vanwege de hoge levensverwachting krijgen de meeste cliënten nog vele jaren te maken met een toenemend aantal handicaps. Behalve de bewegingsstoornissen, met langzame vermindering van de zelfredzaamheid, heeft de ziekte op allerlei vlakken gevolgen. Denk aan communiceren, het geestelijk functioneren, het slikken, de stemming en de blaas- en darmwerking.

 

Optimale zorg verlenen aan een Parkinsonpatiënt
Een Parkinsonpatiënt ondervindt in de loop van de ziekte veel problemen. Een gezamenlijke aanpak verbetert de kwaliteit van behandeling en zorg. Zes medewerkers van ZuidOostZorg zijn aangesloten bij ParkinsonNet Friesland en vormen samen het Parkinson expertteam. Zij hebben geregeld contact met medebehandelaars in de regio.

 

Parkinson expertteam
Het Parkinson expertteam van ZuidOostZorg bestaat uit de disciplines: diëtist, logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut. De leden van het expertteam zijn geschoold op het gebied van Ziekte van Parkinson.

 

Meerdere disciplines nodig
Het Parkinson expertteam kan ingeschakeld worden bij cliënten thuis, op de dagbehandeling en voor revalidatie of verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis. De behandeling wordt onderling afgestemd.

 

Heeft u een vraag aan het Parkinson expertteam, dan kunt u het team bereiken via e-mail: Parkinson@zuidoostzorg.nl of via telefoon: 0512-571843.