"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Optimale zorg voor Parkinson patiënten

Ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening, die bekend staat om de lichamelijke verschijnselen zoals traagheid, stijfheid en trillen. Vanwege de hoge levensverwachting krijgen de meeste cliënten nog vele jaren te maken met een toenemend aantal handicaps. Behalve de bewegingsstoornissen, met langzame vermindering van de zelfredzaamheid, heeft de ziekte op allerlei vlakken gevolgen. Denk aan communiceren, het geestelijk functioneren, het slikken, de stemming en de blaas- en darmwerking.

 

Optimale zorg verlenen aan een Parkinsonpatiënt
Een Parkinsonpatiënt ondervindt in de loop van de ziekte veel problemen. Een gezamenlijke aanpak verbetert de kwaliteit van behandeling en zorg. Vier paramedici van ZuidOostZorg zijn geschoold en expert op het gebied van zorgverlening aan Parkinsonpatiënten. Zij zijn aangesloten bij ParkinsonNet Friesland en hebben geregeld contact met medebehandelaars in de regio.

 

Onze groep Parkinson experts bestaat uit een: diëtist, logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut. Zij zijn geschoold op het gebied van de Ziekte van Parkinson.

 

Meerdere disciplines nodig
Onze experts kunnen ingeschakeld worden via de eerste lijn, aan huis of op een locatie van ZuidOostZorg tijdens opname op een (kortdurende) verblijfsafdeling. De behandeling wordt onderling afgestemd.