Zorgbelang Fryslân, de belangen van de cliënt staan centraal

Zorgbelang Fryslân komt al 25 jaar op voor de belangen van zorggebruikers. Met ruim 90 aangesloten patiënten- en cliëntenverenigingen vertegenwoordigt Zorgbelang Fryslân alle Friese burgers. Men spreekt in de volksmond over ‘consumentenbond van de zorg' door de krachtige stem bij beleidsmakers en zorgaanbieders.

 

Zorgbelang is betrokken bij kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. Zorgbelang Fryslân is daarom een belangrijke partner van ZuidOostZorg. Wij zien Zorgbelang Fryslân als een belangrijke vertegenwoordiger van onze (toekomstige) cliënten.

 

De cliënt centraal

Een belangrijk onderwerp van de samenwerking tussen ZuidOostZorg en Zorgbelang Fryslân is het centraal stellen van de cliëntvraag. Met dit doel hebben we samen de Cliënt Centraal koffer ontwikkeld en vanaf 2012 in gebruik genomen.

 

Daarnaast is samen met Zorgbelang Fryslân de steuncirkel ontwikkeld. Met dit instrument brengen we het zogenaamde ‘cliëntsysteem’ in kaart. Daarbij kijken we naar het sociale netwerk van de cliënt en bekijken we wat dit voor de cliënt kan betekenen in de zorg- en dienstverlening.


Ouderen Belangenstoel
Binnen ZuidOostZorg heeft Zorgbelang een Ouderen Belangenstoel. Vanuit deze positie voegt Zorgbelang haar deskundigheid en expertise toe aan zorg- en dienstverlening. De Belangenbehartiger Ouderen levert vanuit cliëntperspectief een belangrijke bijdrage aan projecten binnen ZuidOostZorg.

 

Klachtenbemiddelaar

ZuidOostZorg maakt gebruik van de onafhankelijke klachtenbemiddelaar van Zorgbelang

Fryslân. Wij hebben daarbij  nadrukkelijk gekozen voor een externe klachtenbemiddelaar. Hiermee borgen we de onafhankelijkheid en transparantie richting onze cliënten.

 

In 2016 is de samenwerking van ZuidOostZorg en Zorgbelang Fryslân ook vastgelegd in een werkplan, opgesteld voor cliënten van ZuidOostZorg. Deze vindt u hier:

 

Voor meer informatie over Zorgbelang Fryslân kunt u terecht op de website van Zorgbelang Fryslân.