"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Goede zorg, dichtbij

De zorg bij De Miente
Ontvangt u 24 uurs zorg of thuiszorg van De Miente. dan kunt u altijd rekenen op persoonlijke zorg door betrokken medewerkers. Ons uitgangspunt is dat u als klant, waar mogelijk, de eigen regie houdt. Onze zorg en behandeling passen zich aan op uw situatie.

 

Uw aanspreekpunt
Als u 24-uurs zorg krijgt van De Miente heeft u een eerst verantwoordelijke verzorgende. Hij of zij is een verzorger of verzorgster van u. Al direct tijdens het eerste gesprek wordt u aan hem/haar voorgesteld. Hij/zij maakt u wegwijs in De Miente en al uw zorgvragen kunt u aan hem/haar stellen. De eerst verantwoordelijke verzorgende is ook het aanspreekpunt voor uw verwanten. Ontvangt u thuiszorg van De Miente, dan is uw wijkverpleegkundige uw aanspreekpunt.

Uw huisarts
Wanneer u in De Miente komt wonen, is en blijft uw huisarts eindverantwoordelijk voor uw zorg met behandeling, tenzij uw huisarts niet in Gorredijk of omstreken komt. Op verzoek van uw huisarts kunnen eventueel benodigde specialisten ingeschakeld worden, bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

 

Persoonlijk zorgplan
Bij 24- uurs zorg wordt er in de eerste periode door de huisarts en de andere zorgverleners samen met u een zorgplan opgesteld. Ook bij thuiszorg wordt samen met u een zorgplan opgesteld. Het zorgplan is gericht op uw persoonlijke zorgbehoefte. Uw zorgplan is de leidraad voor uw verzorging binnen De Miente. Als uw wensen of behoeften veranderen, wordt het zorgplan bijgesteld.  U kunt dit zorgplan altijd inzien.

 

Extra zorg nodig?
Het kan zijn dat u op een gegeven moment meer zorg nodig heeft. U kunt dan gebruikmaken van de groepsverzorging. U wordt dan overdag opgevangen in een groep: een veilige, vertrouwde omgeving waar een vast team van begeleiders zorgt voor een duidelijke dagstructuur.

 

Wie betaalt?
Heeft u 24 uurs-zorg nodig, dan heeft u een Wlz-indicatie met zorgzwaartepakket (ZZP) 4 t/m 6 nodig. De kosten voor thuiszorg worden (deels) vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Heeft u een zorgzwaartepakket vanuit de Wlz, maar wilt u verpleging en verzorging thuis? Ook dan kan ZuidOostZorg u ondersteunen. U betaalt dan een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Vragen over de indicatie en financiering? Dan kunt u altijd terecht bij het  Informatie & Adviescentrum van ZuidOostZorg, telefoon: 0800-5717171.

 

Bezoekadres
De Hoop 4
8401 AD Gorredijk

T (0512) 571 800
info@zuidoostzorg.nl Toon route

Onze locaties

Type locatie

Bekijk lijst met alle locaties