"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
Vakantiewerkers gezocht Vakantiewerkers gezocht Ben jij die enthousiaste en gemotiveerde jongere die wel bij ZuidOostZorg vakantiewerk wil doen? Lees meer

Cliëntenraad Rispinge/ De Wiken

Bij ZuidOostZorg vinden we het belangrijk dat u inspraak heeft in de dagelijkse gang van zaken. Alleen dan kunnen we namelijk de zorg en dienstverlening optimaal afstemmen op uw wensen. Daarom heeft iedere locatie binnen ZuidOostZorg een cliëntenraad, die de belangen van de bewoners behartigt. Onderwerpen die alle locaties aangaan, zoals bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit van zorg en de begroting worden in de centrale cliëntenraad behandeld. Hierin zijn de lokale raden vertegenwoordigd.

 

De locaties Rispinge en De Wiken hebben een gezamenlijke lokale Cliëntenraad. De cliëntenraadsleden stellen zich graag even aan u voor:

 

Ruud Schaake, voorzitter cliëntenraad Rispinge/ De Wiken
Tel. 06-3085 3960, ruud.schaake@gmail.com

 

Mijn naam is Ruud Schaake, ik ben 67 jaar, getrouwd met Trix die 7 jaar       geleden gediagnosticeerd is als Alzheimer patiënt. Trix gaat twee keer per   week naar dagbesteding in De Wiken. We hebben samen een dochter, een zoon en drie kleinkinderen. Ik ben chemicus en werk nog 2 dagen per week als projectleider/ consultant milieu bij Philips in Drachten. Mijn motivatie voor de cliëntenraad Rispinge / De Wiken: de zorg is heel belangrijk voor de kwaliteit van leven van ieder mens. Als mantelzorger denk ik zeker een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg en dus aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 

 

 

Cees Bonnema, vice-voorzitter
06-53717251, ceesbonnema@yahoo.com

 

Graag wil ik mij op deze wijze aan u voorstellen. Mijn naam is Cees Bonnema en ik ben 64 jaar oud. Vorig jaar kreeg ik de vraag of ik lid wilde   worden van de cliëntenraad van Rispinge/De Wiken. Omdat ik 1 december jl.met pensioen ben gegaan heb ik hiervoor de tijd en gelegenheid. Vorig jaar is mijn moeder in Rispinge komen wonen. Het hele proces dat tot haar verhuizing naar Rispinge heeft geleid heb ik van zeer dichtbij mee mogen maken. Eerst moeilijk omdat ze haar eigen woning moest verlaten, later gemakkelijker omdat de huisvesting en de verzorging door haar als zeer goed wordt ervaren. Samen met de andere leden van de cliëntenraad wil ik er voor zorgen dat het huidige niveau van verzorging binnen Rispinge blijft gehandhaafd of nog beter wordt. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ik zie immers hoe hard men binnen deze instellingen werkt aan huisvesting, verzorging en de verbetertrajecten. 

 

Hinkje Post, afgevaardigde centrale cliëntenraad

06-12696564, hinkje.post@upcmail.nl

 

Ik ben Hinkje Post en woon in Stiens. Ik heb bijna 30 jaar in het onderwijs gewerkt. In 2008 een switch gemaakt naar de Zorg/Hulpverlening. De opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan en afgestudeerd. Als 50 + een baan vinden is lastig en daarom aan de slag als vrijwilliger. Drie jaar geleden ben ik gestart in de Cliëntenraad van Neibertilla. Daar heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met het cliëntenraadswerk en ZuidOostZorg. Nu dus de overstap gemaakt naar de Locatie Rispinge. Zo’n 10 jaar geleden was ik mantelzorger van mijn beide ouders. Een heel hectische periode. Ik heb in die tijd veel te maken gehad met de (on)mogelijkheden wat betreft zorgverlening en de grenzen van een mantelzorger. De uitdaging was zoveel mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen. Eigen regie houden. Diezelfde uitdaging is er nu als cliëntenraadslid.

 

Hiske van der Leij, lid cliëntenraad Rispinge/De Wiken

06-46134540, jacobenhiske@hotmail.com

 

Hiske van der Leij is mijn naam; ik ben 56 jaar en woonachtig in Drachten. Ik werk als vrijwilliger in zorgcentrum De Wiken en doe daar “beweging aan tafel” met cliënten. Heb altijd affiniteit met de zorg en cliënten. Daarom wil ik graag de belangen van cliënten vertegenwoordigen, daar waar het zelf niet (meer) mogelijk is voor hen. Vertrouwend op een goede samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over de cliëntenraden bij ZuidOostZorg of wilt u lid worden?
Dan kunt u hier meer informatie vinden.