"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Cliëntenraad Rispinge/ De Wiken

Bij ZuidOostZorg vinden we het belangrijk dat u inspraak heeft in de dagelijkse gang van zaken. Alleen dan kunnen we namelijk de zorg en dienstverlening optimaal afstemmen op uw wensen. Daarom heeft iedere locatie binnen ZuidOostZorg een cliëntenraad, die de belangen van de bewoners behartigt. Onderwerpen die alle locaties aangaan, zoals bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit van zorg en de begroting worden in de centrale cliëntenraad behandeld. Hierin zijn de lokale raden vertegenwoordigd.

 

De locaties Rispinge en De Wiken hebben een gezamenlijke lokale Cliëntenraad. De cliëntenraadsleden stellen zich graag even aan u voor:

 

Ruud Schaake, voorzitter cliëntenraad Rispinge/ De Wiken
Tel. 06-3085 3960, ruud.schaake@gmail.com

 

Mijn naam is Ruud Schaake, ik ben 67 jaar, getrouwd met Trix die 7 jaar geleden gediagnosticeerd is als Alzheimer patiënt. Trix gaat twee keer per  week naar dagbesteding in De Wiken. We hebben samen een dochter, een zoon en drie kleinkinderen. Ik ben chemicus en werk nog 2 dagen per week als projectleider/ consultant milieu bij Philips in Drachten. Mijn motivatie voor de cliëntenraad Rispinge / De Wiken: de zorg is heel belangrijk voor de kwaliteit van leven van ieder mens. Als mantelzorger denk ik zeker een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorg en dus aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 

 

 

 

 

 

Cees Bonnema, vice-voorzitter
06-53717251, ceesbonnema@yahoo.com

 

Graag wil ik mij op deze wijze aan u voorstellen. Mijn naam is Cees Bonnema en ik ben 64 jaar oud. Vorig jaar kreeg ik de vraag of ik lid wilde   worden van de cliëntenraad van Rispinge/De Wiken. Omdat ik 1 december jl.met pensioen ben gegaan heb ik hiervoor de tijd en gelegenheid. Vorig jaar is mijn moeder in Rispinge komen wonen. Het hele proces dat tot haar verhuizing naar Rispinge heeft geleid heb ik van zeer dichtbij mee mogen maken. Eerst moeilijk omdat ze haar eigen woning moest verlaten, later gemakkelijker omdat de huisvesting en de verzorging door haar als zeer goed wordt ervaren. Samen met de andere leden van de cliëntenraad wil ik er voor zorgen dat het huidige niveau van verzorging binnen Rispinge blijft gehandhaafd of nog beter wordt. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ik zie immers hoe hard men binnen deze instellingen werkt aan huisvesting, verzorging en de verbetertrajecten. 

 

 

Hiske van der Leij, lid cliëntenraad Rispinge/De Wiken

06-46134540, jacobenhiske@hotmail.com

 

Hiske van der Leij is mijn naam; ik ben 56 jaar en woonachtig in Drachten. Ik werk als vrijwilliger in zorgcentrum De Wiken en doe daar “beweging aan tafel” met cliënten. Heb altijd affiniteit met de zorg en cliënten. Daarom wil ik graag de belangen van cliënten vertegenwoordigen, daar waar het zelf niet (meer) mogelijk is voor hen. Vertrouwend op een goede samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eddie de Vries, lid cliëntenraad Rispinge/De Wiken

 

Eddie de Vries, geboren en grotendeels getogen in onze mooie provincie Fryslân. In mijn vroege jeugd samen met mijn zuster Fokje opgegroeid in Drachten. Na de LTS, MTS en HTS afgestudeerd als bouwkundig register architect, interieur register architect en eerste graads docent voor de master opleiding bouwkunde & vastgoed management.

Decennia werkzaam geweest als directeur en eigenaar van diverse architecten / ingenieursbureaus. Gelijktijdig als freelance hoofddocent decennia colleges verzorgt aan diverse hogescholen in Nederland en buitenland ten behoeve van specialistische internationale vastgoed organisaties. Momenteel als zelfstandig architect en adviseur zonder personeel werkzaam aan diverse uiteenlopende bouwprojecten. Tevens hoofdbestuurslid van een politieke partij, woonadviseur van een grote gemeente & secretaris van de bewonerscommissie aanleunwoningen Rispinge – Drachten. Middels laatstgenoemde vrijwilligersfunctie gevraagd zitting te nemen in de cliëntenraad. Mijn belangstelling gaat vooreerst uit naar huisvesting – veiligheid – kwaliteit van leven en wonen – financiële zaken en contacten OR / RvT.

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over de cliëntenraden bij ZuidOostZorg of wilt u lid worden?
Dan kunt u hier meer informatie vinden.