"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis

Verklaring omtrent gedrag

De verklaring omtrent gedrag en het inwinnen van referenties
ZuidOostZorg wil haar cliënten goede zorg bieden in een omgeving waar hij of zij zich vertrouwd en geborgen voelt. Daarbij wil ZuidOostZorg in haar rol als werkgever zorgen voor een veilige en vertrouwde werkplek voor haar medewerkers. Niet voor niets is "Veilig" één van de vier kernwaarden van onze organisatie! Om deze reden dienen nieuwe medewerkers die bij ZuidOostZorg in dienst komen een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen of bereid te zijn deze aan te vragen.

Daarnaast vragen wij nieuwe medewerkers altijd om referenties te overleggen.

 

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag geen bezwaar oplevert voor de functie. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

 

Hoe kun je een VOG aanvragen?
Bij indienstneming ontvang je een ingevuld aanvraagformulier van ZuidOostZorg, hierop staat o.a. aangegeven wat het doel is van de aanvraag. Het aanvraagformulier lever je in bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. Vergeet hierbij niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De gemeente vult de gegevens van het aanvraagformulier aan met de gegevens vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie. Vervolgens worden al deze gegevens doorgestuurd naar de dienst Justis, onderdeel van het ministerie van  Veiligheid en Justitie. De dienst Justis verzorgt de screening en verstuurt de VOG. De kosten die verbonden zijn aan de aanvraag van een VOG betaal je in principe  zelf Hierbij maken wij een uitzondering voor vakantiehulpen met een contract van maximaal 5 maanden, medewerkers met een oproepcontract en medewerkers met een (flex)contract tot en met 5 uur per week. Voor deze medewerkers vergoeden wij wel de kosten van de VOG.

 

Wanneer krijg je een VOG?
De VOG wordt afgegeven als uit het onderzoek is gebleken dat je geen strafbare gedragingen op je naam hebt staan die de uitoefening van de functie die je bij ons gaat bekleden in de weg staan. De dienst Justis raadpleegt hiervoor een aantal registers.  Meer informatie hierover vind je op www.justis.nl. Op basis van deze informatie beslist de dienst Justis binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of een VOG wordt afgegeven. Je krijgt de VOG dan vervolgens toegestuurd op je postadres.

 

Inwinnen van referenties
Aan nieuw aan te stellen medewerkers wordt altijd gevraagd om referenties te overleggen. Het inwinnen van referenties vindt plaats in de laatste fase van de sollicitatieprocedure en  gaat altijd in overleg met de sollicitant. De sollicitant dient vooraf toestemming te geven voor het inwinnen van referenties, eerder zal de manager hier niet toe overgaan. De manager houdt zich bij het inwinnen van referenties aan de gedragscode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement (voor meer info: www.nvp.nl). Deze gedragscode geeft aan dat bij het inwinnen van referenties de te verkrijgen informatie direct verband moet houden met de te vervullen vacature en geen onevenredige inbreuk mag maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant.