"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Sollicitatieprocedure ZuidOostZorg

Sollicitatieprocedure ZuidOostZorg

Ben jij op zoek naar een leerzame stageplaats? Vul dan het online sollicitatieformulier in op onze website. Verstuur het formulier minimaal acht weken voor aanvang van de stageperiode.


Het selectiegesprek

Nadat wij het sollicitatieformulier hebben ontvangen, krijg je een bevestiging van je sollicitatie en zoeken wij een passende stageplaats voor jou. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren die je hebt aangegeven.

Wanneer we een passende stageplaats voor je hebben gevonden, volgt een selectiegesprek. Het selectiegesprek vindt minimaal twee weken voor aanvang van de stageperiode plaats. Dit gesprek voer je met een medewerker van de desbetreffende afdeling van de locatie. Het selectiegesprek is uiteindelijk bepalend voor de plaatsing.

Stageformulieren

Na het selectiegesprek ontvang je tijdens een introductie ochtend/ middag de volgende documenten van ons:

  •        Loonbelastingverklaring.
  •        Verklaring Hepatitis B. ( indien nodig)
  •        Aanvraagformulier betreffende de Verklaring omtrent gedrag (VOG) met begeleidend 
           schrijven. Deze wordt niet vergoed door ZuidOostZorg. NB. Inleveren binnen twee    maanden na aanvang stage!
  •        De Gedragscode van ZuidOostZorg.


Stagevergoeding

Tijdens de stageperiode (minimaal 144 uur) ontvang je vanaf niveau 2 een stagevergoeding volgens CAO. De vergoeding is naar rato van het aantal uren per week en inclusief de reiskosten voor je woon-werkverkeer.

Wanneer de stageformulieren niet op tijd bij het leerwerkbedrijf worden ingeleverd kan de stagevergoeding niet met terugwerkende kracht uitbetaald worden.