"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad

De VVAR

ZuidOostZorg vindt het belangrijk dat haar professionals ook invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Daarom is er binnen ZuidOostZorg een VVAR opgericht. De VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad) is  een  onafhankelijk  adviesorgaan  van verpleegkundige en/of verzorgende beroepsbeoefenaren voor de Raad van Bestuur. Zij levert een bijdrage aan:

 

  • het verbeteren van de kwaliteit van de cliëntenzorg;
  • een beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening;
  • een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie;
  • het mobiliseren van verpleegkundige en verzorgende expertise, kennis en ervaring;
  • verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid;
  • het stimuleren van saamhorigheid onder de beroepsgroep.

 

Bevoegdheden

De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan en heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren. De adviezen gaan over het zorgbeleid, besluiten en de uitvoering ervan. Ze hebben dan ook als doel de kwaliteit van zorg te bevorderen. Met haar adviezen heeft de VVAR een grote invloed op het zorgbeleid van de instelling.  

 

Voor meer informatie over VVAR’s kunt u terecht bij de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN.