Vrijwilligerswerk bij ZuidOostZorg

Vrijwilligerswerk is een nuttige en plezierige tijdsbesteding, die niet alleen voldoening en waardering geeft, maar ook werkervaring kan opleveren. Het biedt de mogelijkheid om iets voor een ander te betekenen.

 

Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken bij ZuidOostZorg. De vrijwilligers van ZuidOostZorg leveren een grote bijdrage aan het leefplezier van de cliënten. Vrijwilligers kunnen zich inzetten bij verschillende activiteiten. Zoveel mensen, zoveel wensen, en natuurlijk verschilt ook per locatie de aard van de werkzaamheden. De zorg wordt vanzelfsprekend altijd door onze professionals geleverd, maar door de hulp van vrijwilligers kunnen we bij ZuidOostZorg nog meer aan onze cliënten bieden.

 

 Hieronder leest u een aantal activiteiten die u als vrijwilliger zou kunnen doen:

 

 • Op de huiskamer (gastvrouw/-heer)
 • Als persoonlijk vrijwilliger (bezoekdame/-heer)
 • Verenigingsleven/activiteiten (onder andere bewegen op muziek, zwemmen, schilderen)
 • Als chauffeur (bewonersvervoer met ZuidOostZorgbus)
 • Als begeleiding naar het ziekenhuis
 • Helpen in het restaurant
 • Achter de receptie
 • In de winkel
 • Het vullen van de kabelkrant met informatie

 

U ziet het, er is genoeg te doen. Bij ZuidOostZorg zijn we dan ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Tijdens een intakegesprek bekijken we over welke vaardigheden u als potentiële vrijwilliger beschikt en wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van vrijwilligerswerk en de organisatie. Of u bij ons wel of niet vrijwilligerswerk kunt doen hangt daarbij samen met de op dat moment openstaande vacatures voor vrijwilligerswerk. Wanneer u na het intakegesprek bij ons aan de slag gaat, heeft u eerst een proefperiode. In deze periode draait u een paar keer mee als vrijwilliger op de gewenste locatie. Na een evaluatiegesprek met u, en een positieve uitkomst voor beide, worden verdere afspraken gemaakt en wordt er een VOG-verklaring aangevraagd. Zonder VOG-verklaring kunt u niet bij ons als vrijwilliger aan de slag. 

 

Onze vrijwillige professionals hebben een belangrijke rol in de dienstverlening naar onze klanten. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedere vrijwillige professional onze gedragscode kent, begrijpt en onze kernwaarden onderschrijft. Onze kernwaarden zijn:

 

 • Aandacht
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid
 • Vernieuwing

 

Door aan onze kernwaarden te voldoen, voelt onze cliënt zich gewaardeerd, prettig en veilig. Wanneer u bij ZuidOostZorg als vrijwillige professional aan de slag gaat, wordt er aan u gevraagd de gedragscode te ondertekenen. 

 

Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk, dan kunt u contact opnemen met:

 

 

Gemeente

Telefoonnr.

Email

Arthur Beugelink

Smallingerland

06- 13 06 66 41

a.beugelink@zuidoostzorg.nl

Corrie de Vries

Opsterland

06- 23 46 16 72

c.devries@zuidoostzorg.nl 

Tjikkie Halma

Ooststellingwerf

06- 13 62 88 31

t.halma@zuidoostzorg.nl