Vrienden van Rispinge

Naam:                               Stichting Vrienden van Rispinge

Fiscaal nummer:               816641067

Contactgegevens:             Rispinge 1, 9203 ZG  Drachten

 

Bestuurssamenstelling:
B. van der Veen, voorzitter
P. Vlieg, secretaris
H. Boersma, penningmeester

 

Beleidsplan:                 Zie hier

Beloningsbeleid:          Geen beloning (vrijwilligerswerk)

 

Doelstelling: Verlenen van financiële steun aan ZuidOostZorg, locatie Rispinge, alwaar in- en extramurale zorg verstrekt wordt.

 

Verslag van de activiteiten: Geven van subsidie aan activiteiten, die niet uit de begroting gefinancierd kunnen worden.

 

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015