"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis

Stichting J.H. Heierfonds

PDF DocumentJaarrekening Heierfonds 2017.pdfProfiel
De Stichting J.H. Heierfonds houdt zich, binnen de gemeente Ooststellingwerf, bezig met het financieel ondersteunen van aanvullende diensten op het gebied van de ouderenzorg in het algemeen en de verpleeghuiszorg in het bijzonder en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

 

De stichting is opgericht op  29 november 1980 en is statutair gevestigd te  Oosterwolde, kantoorhoudende te Schapekamp 1, 8431 HW.  De Stichting J.H. Heierfonds is opgericht na overlijden van de heer J.H.  Heier.  Hij besloot om zijn vermogen na te laten aan een nieuw op te richten stichting; de Stichting J.H. Heierfonds . De Belastingdienst heeft de Stichting J.H. Heierfonds , bij beschikking, aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Doelstelling
Stichting J.H. Heierfonds heeft de volgende doelstelling:
Het financieel ondersteunen van aanvullende diensten op het gebied van de ouderenzorg in het algemeen en de verpleeghuiszorg in het bijzonder en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Het actuele beleid
Het volgende thema  staat centraal in het actuele beleid: Het toekennen van financiële bijdragen overeenkomstig de doelstelling van de stichting  en een aantal opgestelde criteria. De stichting is voornemens om dit beleid de komende jaren voort te zetten.

 

Bestuur Stichting J.H. Heierfonds

De heer J. Dijkstra   - voorzitter/penningmeester

Mevrouw E.A.Dankbaar – secretaris

De heer B. Haanstra – lid

De bestuursleden verrichten hun taak onbezoldigd.

 

De werkzaamheden
De werkzaamheden van de Stichting J.H. Heierfonds bestaan uit het toekennen van een financiële bijdrage overeenkomstig de doelstelling en een aantal criteria.

 

Werving van fondsen
De Stichting J.H. Heierfonds verwerft geen fondsen. De stichting verkrijgt  inkomsten uit haar beleggingen en schenkingen.

 

Beheer van vermogen en besteding van fondsen

Beheer van vermogen
De stichting beschikt over een beleggingsportefeuille. De stichting belegt haar vermogen met een defensief risicoprofiel. Dit houdt in dat er vooral wordt belegd in liquiditeiten en obligaties, en dat een (klein)deel van de portefeuille bestaat uit aandelen. Hiermee bewerkstelligt de stichting dat het vermogen op een verantwoorde wijze wordt belegd. De stichting is tevreden over dit profiel en wenst dit beleggingsbeleid de komende jaren voort te zetten.

 

Besteding van fondsen
De fondsen worden besteed in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting J.H. Heierfonds. De stichting krijgt  mogelijk elk jaar aanvragen binnen voor het toekennen van een financiële bijdrage voor kosten die verband houden met het ondersteunen van aanvullende diensten op het gebied van de ouderenzorg in het algemeen en de verpleeghuiszorg in het bijzonder.

 

Beheerskosten
De stichting stelt zich tot doel om de kosten van beheer zo minimaal mogelijk te houden. Onder beheerskosten wordt onder andere verstaan representatiekosten, accountantskosten en bankkosten.

 

Balans 2016
Hier kunt u de jaarrekening 2017 vinden.

 

Fiscaalnummer
Het fiscaalnummer van De Stichting J.H. Heierfonds is: 8025.70.379

 

Contact
Wilt u contact opnemen met De Stichting J.H. Heierfonds, dan kunt u mailen met de heer J. Dijkstra. Het mailadres is: jan.dijkstra.mz@gmail.com