"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Freonen fan De Miente en Voltawerk

 

Algemeen

 

Statutaire naam

Stichting Freonen fan De Miente en Voltawerk

RSIN / fiscaal nummer

816177697

KvK-nummer

41002369

ANBI-status

ja

 

 

Contactgegevens secretariaat

 

Telefoonnummer

06-10438140

E-mailadres

frans_roesink@hetnet.nl

Postadres

Badweg 104, 8442AH  Heerenveen

 

 

Profiel
Veel bewoners, familieleden en bezoekers dragen de zorginstellingen De Miente en Voltawerk in Gorredijk een warm hart toe en willen dit vaak door een financiële bijdrage tot uiting brengen. Financiële bijdragen van derden kunnen echter voor zorginstellingen juridische en fiscale gevolgen hebben, waarbij kortingen op het oorspronkelijke budget tot de mogelijkheden behoort. Om deze problemen te voorkomen is in 1985 de stichting Freonen fan De Miente opgericht. Op een later moment ‒ maar om dezelfde reden ‒ heeft de belastingdienst de stichting de ANBI-status toegekend.

 

Het doel van de stichting is het verlenen van geldelijke steun en steun op ander gebied ten dienste van projecten en activiteiten ten behoeve van de bewoners van het verzorgingshuis De Miente. Begin 2012 heeft het bestuur van de stichting besloten ook het verpleeghuis Voltawerk bij deze doelstelling te betrekken en de naam daarop aan te passen in stichting Freonen fan De Miente en Voltawerk. Door de steun van de stichting trachten we, in overleg met de leiding en medewerkers, het wonen in De Miente en Voltawerk meer kleur te geven. De activiteiten van de stichting worden financieel mogelijk gemaakt door een enkele erfenis, legaten, schenkingen en de bijdrage van een groot aantal donateurs in Gorredijk en omgeving.

 

Voor onze folder verwijzen we graag naar: PDF DocumentFolder - Freonen fan De Miente & Voltawerk - 2018.pdf

 

Doelstelling
De stichting heeft als doel: het verlenen van geldelijke steun en steun op ander gebied ten dienste van projecten en activiteiten ten behoeve van de bewoners van het verzorgingstehuis De Miente en het verpleeghuis Voltawerk, beiden gevestigd te Gorredijk, welke na overleg met de locatiemanager van de Stichting ZuidOostZorg, gevestigd te Drachten, worden vastgesteld, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

 

Het actuele beleid

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aan genoemde tehuizen beschikbaar stellen van geldmiddelen en andere roerende zaken in de vorm van schenkingen, leningen of op andere wijze.

 

Voorbeelden

De stichting heeft in de laatste jaren onder andere gezorgd voor een paar hometrainers voor De Miente en voor twee zogenaamde ‘duo-fietsen’, die vervolgens zijn voorzien van ‘elektrische trapondersteuning’. Bovendien heeft de stichting een financiële bijdrage geleverd aan de ‘belevingstuinen’ van Voltawerk. Meer recent zijn daar de ramen en muren in de gangen bekleed met ‘belevingsgericht folie’ (“manshoge stickers”). Beide locaties kunnen tegenwoordig beschikken over een flinke partij ‘doelgroepspecifieke spellen’. Ook maken wij de optredens mogelijk van de Diva Dichtbij. Ten slotte ontvangen de bewoners van beide instellingen elk jaar een attentie rond de kerst- én de paasdagen.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van stichting Freonen fan De Miente en Voltawerk bestaat uit: 

Voorzitter

De heer P. Postma

Secretaris

De heer F.G. Roesink

Penningmeester

Mevrouw A. Veenstra-Hoogstra

Algemeen bestuurslid

Mevrouw K. de Vries-Wouda

Algemeen bestuurslid

Mevrouw H. Steneker-Zonderland

 

Beloning

De bestuursleden verrichten hun taak onbezoldigd. Zij ontvangen slechts een kleine onkostenvergoeding.

 

Balans & Staat van kosten en baten over de laatste 5 jaar (t/m 2017)

Hier vindt u een overzicht: 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012

Hier vindt u een overzicht: PDF DocumentFinanciële jaaroverzichten Freonen fan De Miente en Voltawerk.pdf