"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Vriendenstichting

Om de optimale zorg te kunnen realiseren zijn heel wat voorzieningen noodzakelijk. Gelukkig zijn op alle locaties goede voorzieningen aanwezig, maar je zou wel eens wat extra willen doen voor de cliënten! Daar is ook extra geld voor nodig.

 

We doen het samen
ZuidOostZorg kent meerdere Vriendenstichtingen, opgericht door derden, die zich hard maken voor één, soms meerdere locaties van ZuidOostZorg. Zij zetten zich in voor het werven van gelden en/of goederen en diensten voor de extra's die het leven van de client mooier maken.

 

Financiering projecten

Deze stichtingen spannen zich in om iets extra's te doen voor de cliënten die bij ZuidOostZorg wonen. Het gaat hierbij om zaken die niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald. Projecten worden gefinancierd uit de opbrengsten van o.a. donaties, giften, legaten en erfstellingen.

 

Zes Vriendenstichtingen bij ZuidOostZorg
Hieronder  staan de Vriendenstichtingen van ZuidOostZorg:

Freonen fan De Lijte

Freonen fan De Miente

Stichting Johannes Hendrik Heierfonds

Vrienden van Bertilla

Vrienden van Rispinge

Vrienden van De Wiken (tot september 2016)