"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Stellinghaven Oosterwolde

Om de optimale zorg te kunnen realiseren zijn heel veel voorzieningen noodzakelijk. Gelukkig zijn op de locaties Sinnehiem, Stellinghaven Appelscha en Stellinghaven Oosterwolde goede voorzieningen aanwezig, maar je zou wel eens wat extra willen doen voor de cliënten! Daar is ook extra geld voor nodig.

 

Stichting J.H. Heierfonds
De stichting is opgericht op 29 november 1980 om het legaat van een tevreden bewoner, de heer J.H. Heier te beheren. Hij besloot om zijn vermogen na te laten aan een nieuw op te richten stichting. Een stichting die financiële ondersteuning biedt aan voorzieningen of faciliteiten, die niet uit de reguliere middelen kunnen worden bekostigd.

 

Extra’s door het fonds
Voorbeelden van extra voorzieningen zijn:
- ontwerpen en aanleggen belevingsgerichte tuin
- inrichting van de psychogeriatrische afdeling in Stellinghaven 
- belevingsgerichte plafonds in Sinnehiem 

 

Bestuur stichting J.H. Heierfonds
Het bestuur van de stichting bestaat uit betrokken personen, die een nauwe band hebben met Sinnehiem en Stellinghaven Appelscha/Oosterwolde. Allen hebben passie voor ouderenzorg en zetten zich onbezoldigd in.

 

ANBI-status
Het is goed om te weten is, dat de Belastingdienst de stichting heeft erkend als een ANBI-instelling, dat wil zeggen een Algemeen nut beogende instelling. Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de door de Belastingdienst gestelde regels). Ook hoeft de stichting zelf geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. 

 

Steunt u ons?
U kunt de stichting J.H. Heierfonds steunen door het schenken van een gift of een legaat. Uw bijdrage is van harte welkom!

 

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Dijkstra, voorzitter J.H. Heierfonds, telefoonnummer is 0512-518271.


Wilt u nu al bijdragen? Het rekeningnummer is NL59ABNA0237610892 t.a.v. Stichting J.H. Heierfonds.

 

Heierfonds

Heierfonds

Bezoekadres
Schapekamp 1
8431 HW Oosterwolde

T (0516) 56 82 82
info@zuidoostzorg.nl Toon route

Onze locaties

Type locatie

Bekijk lijst met alle locaties