Cliëntenraad

Bij ZuidOostZorg vinden we het belangrijk dat u inspraak heeft in de dagelijkse gang van zaken. Alleen dan kunnen we namelijk de zorg en dienstverlening optimaal afstemmen op uw wensen. Daarom heeft iedere locatie binnen ZuidOostZorg een cliëntenraad, die de belangen van de bewoners behartigt. Onderwerpen die alle locaties aangaan, zoals bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit van zorg en de begroting worden in de centrale cliëntenraad behandeld. Hierin zijn de lokale raden vertegenwoordigd.

 

De locaties Stellinghaven Oosterwolde, Stellinghaven Appelscha en Sinnehiem hebben een gezamenlijke lokale Cliëntenraad. We stellen de cliëntenraadsleden graag even aan u voor:

 

 

Wim Gutterswijk –
voorzitter & afgevaardigde Centrale Cliëntenraad
Tel. 0561-421977 of 06-20396239
wgutterswijk@xs4all.nl

 

Maja van Hal

mjvanhal@xs4all.nl

 

Tjitske Kuiper

Tel: 06-51007328

t.kuiper68@gmail.com  

 

Jan Pos – lid locatie Sinnehiem
tel. 0516 -516059
jegepos@hotmail.com

 

Dan Brand, lid locatie Appelscha
Tel. 0516-462543
jabrand@home.nl

 

Jan Wemer – lid Financiële Commissie – alle locaties
Tel. 06-83793999
j.wemer1@upcmail.nl

 

Wilt u meer weten over de cliëntenraden bij ZuidOostZorg of wilt u lid worden?
Dan kunt u hier meer informatie vinden.