"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Cliëntenraad De Lijte / Lijtehiem / Ikenhiem

ij ZuidOostZorg vinden we het belangrijk dat u inspraak heeft in de dagelijkse gang van zaken. Alleen dan kunnen we namelijk de zorg en dienstverlening optimaal afstemmen op uw wensen. Daarom heeft iedere locatie binnen ZuidOostZorg een cliëntenraad, die de belangen van de bewoners behartigt. Onderwerpen die alle locaties aangaan, zoals bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit van zorg en de begroting worden in de centrale cliëntenraad behandeld. Hierin zijn de lokale raden vertegenwoordigd.

 

De locaties De Lijte, Lijtehiem en Ikenhiem hebben een gezamenlijke lokale Cliëntenraad. De cliëntenraadsleden stellen zich graag even voor.

 

Ik ben Feikje Posthumus en sinds mei 2016 lid van de CR De Lijte / Lijtehiem.

Mijn moeder verblijft al enige jaren in Lijtehiem nadat ze een jaar in DeLijte heeft gewoond. Samen met mijn familie ben ik zeer betrokken bij haar zorg en door de wekelijkse bezoeken kan ik de sfeer in Lijtehiem ervaren. 

Als CR lid kan en mag ik ' dat beetje extra' in de praktijk brengen door mee te denken over de leefomgeving van kwetsbare ouderen.

In een alsmaar veranderende gezondheidszorg wil ik graag een  kritisch en constructief cliëntenraadslid zijn. Dit mag ik doen als voorzitter samen met de enthousiaste andere leden. Sinds mei 2017 is de CR Lijte /Lijtehiem samen gevoegd met de CR Ikenhiem te Beetsterzwaag.

 

 

 

 

Mijn naam is Hilly de Vries, leeftijd 62 jaar, wonende te Een-West.

Na mijn loopbaan in het onderwijs als lerares Lichamelijke Opvoeding, ben ik vrijwilligster geworden in  Grandcafe Leave 17 van DeLijte. Hier kwam ik natuurlijk in contact met de bewoners van De Lijte. Dit werk schenkt mij veel voldoening, een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van onze bewoners is voor mij een belangrijk motief. Daarnaast ben ik na enige jaren lid geworden van de Cliëntenraad Lijte /Lijtehiem en sinds kort ook Ikenhiem.
Als lid van de cliëntenraad kun je meedenken en meebeslissen over beleid en besluiten die genomen worden ten aanzien van alle bewoners/cliënten van ZuidOostZorg en die van de Lijte/Lijtehiem/Ikenhiem in het bijzonder.
Ik hoop zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren naast mijn werk als vrijwilligster aan het welzijn en leefplezier van onze bewoners.

 

 

 

 

 Ik vind het belangrijk, dat u het naar uw zin heeft in de Lijte of in Lijtehiem.

 

Doordat ik bij u in het dorp woon, kom ik regelmatig in de buurt.

Het is fijn wanneer u mij aanspreekt op dingen, die beter kunnen.
Jannie van der Mark

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

   Anja Hofstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Maria de Kleine

 

 

 

Wilt u meer weten over de cliëntenraden bij ZuidOostZorg of wilt u lid worden? 
Dan kunt u hier meer informatie vinden.