"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Verkort indiceren

Een cliënt in uw praktijk heeft zorg nodig. Dat wilt u natuurlijk zo snel mogelijk regelen. Bij ZuidOostZorg indiceert het Informatie- en Adviescentrum (IAC) voor de Wet Langdurige Zorg ( WLZ). Hiermee brengen we de doorlooptijd voor de aanvraag van een Wlz indicatie terug naar 5 werkdagen, i.p.v. 6 weken! Door de korte lijnen kan de zorg snel van start gaan.

 

Vanuit ‘Waardigheid en trots’ (pilot van staatssecretaris van Rijn) waar ZuidOostZorg aan deelneemt, introduceren wij het regelarm indiceren. Het IAC van ZuidOostZorg zet hier haar expertise in om zelf te indiceren. De uiteindelijke indicatie wordt door het CIZ afgegeven.

 

Deze manier van indiceren levert, voor cliënt en huisarts, grote tijdswinst op tussen het moment van aanvraag en start zorg. De informatie die u heeft verzameld door bijvoorbeeld het afnemen van het GFI wordt meegenomen in de indicatie. Bij het IAC heeft de cliënt één contactpersoon die met de cliënt en diens omgeving naar de beste oplossing zoekt. Daarnaast is er oog voor (het voorkomen van overbelasting van) de mantelzorgers. Door hen preventief te ontlasten, wordt overbelasting tegengegaan.

 

Hoe werkt het?

 • De patiënt heeft de huisarts toestemming gegeven tot het delen van gegevens.
 • De adviseurs van het IAC ontvangen van u graag zoveel mogelijk informatie over de cliënt, waaronder in ieder geval:                                    
    • De afgenomen GFI, niet ouder dan 2 jaar.
    • Medische voorgeschiedenis.
    • Overzicht van de zorgvraag van de cliënt.
 • U stuurt de informatie via een beveiligde mail en/of Zorgdomein t.b.v. de onderbouwing van de indicatieaanvraag naar het IAC van ZuidOostZorg.
 • De huisartsenpraktijk ontvangt een terugkoppeling van het IAC over de voortang van de indicatiestelling en mogelijkheid tot opname.

 

Welke voordelen zijn er voor de huisarts?

 • Door vanuit kortere lijnen te kunnen schakelen met de cliënt, cliëntsysteem en huisarts wordt er een snellere en passende oplossing voor de cliënt gevonden.
 • Opvolging in de keten van informatie vanuit de GFI en hiermee aansluitend op de werkwijze en gegevens van huisartsen (1e lijn).
 • De kennis en de relatie die al aanwezig is met cliënt en zijn/haar netwerk krijgt een logische opvolging bij het vertalen van de zorgvraag naar indicatie.

 

Meer informatie over verkort indiceren vindt u op: www.zorginstituutnederland.nl