"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Tinz, Ondersteuning en begeleiding bij dementie

ZuidOostZorg en De Friese Wouden (onderdeel van De Kwadrant Groep) geven het casemanagement dementie in de regio vorm vanuit een gezamenlijk platform met de naam Tinz Zuidoost Friesland. Dit open platform is natuurlijk ook voor andere zorgaanbieders uit de regio toegankelijk. Naast aandacht voor mensen met dementie wordt ook de kennis over kwetsbare ouderen en ouderenpsychiatrie gebundeld in dit gezamenlijke platform en is GGZ Friesland daar ook een partner in voor wat betreft het onderdeel ‘ouderenpsychiatrie’.