"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum Dokkum

 

Betaalbare zorg op één plek

Geen eigen risico

Uw huisarts blijft hoofdbehandelaar

 

Dát is anderhalvelijnszorg

 

 

Wanneer u ouder wordt, heeft u soms meer of andere zorg nodig. Meestal ontvangt u deze zorg van de huisarts. Om u van zo goed mogelijke zorg te voorzien kan het zijn dat de huisarts advies vraagt bij de specialist ouderengeneeskunde. Ouderengeneeskunde is een specialisme dat zich richt op ouderen die te maken hebben met meerdere aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Er is altijd aandacht voor uw omgeving (familie, mantelzorgers). Samen met u, uw huisarts en de specialist ouderengeneeskunde, brengen we alles in kaart en bekijken we de mogelijkheden om, eventueel met aanpassingen, zo lang mogelijk op een prettige manier thuis te kunnen blijven wonen. Afhankelijk van uw wensen en de resultaten van het onderzoek kunnen ook andere disciplines zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog betrokken zijn.

 

Stepped care

Bij het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum wordt gebruik gemaakt van het stepped care model. Waarbij zowel de geriater van het MCL, een ouderenpsychiater van de GGZ als de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog en de geriatrieverpleegkundige het multidisciplinair overleg bijwonen. Hierdoor kan een eventueel bezoek aan de geriater of de psychiater worden voorkomen en bent u indien nodig snel bij de juiste specialist.

 

Met welke vragen kunt u bij het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum terecht?

De huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum met de volgende klachten en/of aandoeningen:

 • Bij behoefte aan advisering over zorg en ondersteuning in de thuissituatie
 • Bij een gevoel van dreigend verlies van zelfstandig functioneren en het verlies van regie over uw eigen leven.
 • Bij behoefte aan leren goed om te kunnen gaan met uw ziekte of beperkingen.
 • Problemen op het sociale vlak, zoals bijv. eenzaamheid
 • Geheugenproblematiek/dementie
 • Loopstoornis; vallen, wegraken, duizeligheid
 • Stemmingsstoornissen
 • Neurologische aandoeningen
 • Polyfarmacie (gebruik van vijf of meer soorten medicijnen)
 • Overbelasting van de mantelzorger
 • Vage lichamelijke klachten waarbij veel ziekten de oorzaak kunnen zijn.

 

Wat kunt u verwachten?

 • Uw huisarts of specialist meldt u aan bij het centrum.
 • Er wordt contact met u opgenomen voor een afspraak.
 • Wij verzoeken u om een familielid en/of mantelzorger mee te nemen naar de afspraak.
 • Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de specialist ouderengeneeskunde en de geriatrieverpleegkundige. Na dit gesprek volgt eventueel een lichamelijk onderzoek.
 • Aan het eind van het onderzoek bespreekt de specialist ouderengeneeskunde de bevindingen met u en uw naaste.
 • Afhankelijk van de bevindingen kan het zijn dat er vervolgonderzoek nodig is bij een specialist binnen het Geriatrisch Advies- en Behandelcentrum of dat u verwezen wordt naar een andere specialist in het ziekenhuis.
 • De specialist ouderengeneeskunde brengt uw huisarts per brief op de hoogte van zijn bevindingen.

 

Wat kunnen wij voor u regelen?

De specialist ouderengeneeskunde en geriatrieverpleegkundige voorzien u van advies en ondersteuning. Verschillende zaken kunnen voor u geregeld worden, zoals:

 • Het instellen van nieuwe of wijzigen van bestaande medicatie.
 • Verwijzing naar een casemanager dementie
 • Aanvragen of uitbreiden van thuiszorg of andere vormen van zorg en/of ondersteuning.
 • Ondersteuning van en aandacht voor de mantelzorger

 

 

Neem voor meer informatie contact op met uw huisarts of met het Informatie- en Adviescentrum via 0800-5717171