Specialist ouderengeneeskunde van ZuidOostZorg

Cliënten blijven steeds langer thuis wonen. Soms wordt een thuissituatie zo complex dat het nodig is een specialist in te schakelen. Hiervoor heeft ZuidOostZorg een specialist ouderengeneeskunde in dienst.

 

Mocht er bij u in de thuissituatie problemen ontstaan wat betreft stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, geheugenproblematiek of complexe lichamelijke vraagstellingen dan kan via de huisarts de specialist ouderengeneeskunde ingeschakeld worden. Dit met als doel een psychologische of medische behandeling voor te stellen en met de klant en/of familie, huisarts en verzorging een behandelplan te bespreken.