Speciale zorg

Wij bieden, naast thuiszorg, specialistische zorg- en dienstverlening in onze verzorgings- en verpleeghuizen. Daarbij richten we ons op verschillende doelgroepen.