"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Psychologie kan helpen bij emotionele problemen

Soms is het belangrijk dat u kunt praten over wat u dwars zit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u zich somber of depressief voelt, dat het u niet meer lukt om positieve gedachten te hebben. Dan kan een psycholoog u helpen. Een (neuro)psycholoog onderzoekt en behandelt mensen die problemen hebben met hun denken, stemming en gedrag.

 

Volwassenen en Ouderen psychologie
Psychologen van ZuidOostZorg richten zich op de zorg voor volwassenen en ouderen. Zij zijn gespecialiseerd in de relatie tussen de hersenen en het gedrag, en stoornissen die zich hierin kunnen voordoen. Deze kennis van de psychologie combineren wij met uw achtergrond, levensgeschiedenis en psychisch functioneren. Dit doen we door met u te praten en u te onderzoeken. Samen bekijken we welke behandeling goed voor u is zodat u weer veilig en prettig kunt leven.

 

Waarvoor kunt u naar de psycholoog?
Wij kunnen u mentaal ondersteunen vanuit de psychologie bij problemen als:

 

 • moeite met accepteren of omgaan met uw ziekte, medisch onderzoek of behandeling;
 • minder vertrouwen in uw lichaam;
 • ongerustheid doordat u geconfronteerd wordt met de gevolgen van ouder worden;
 • ongerustheid over emotionele veranderingen;
 • vergeetachtigheid;
 • concentratie- en aandachtsproblemen;
 • moeite met het uitvoeren van werk en hobby;
 • gevoelens van schuld en schaamte;
 • veranderingen in gedrag of persoonlijkheid;
 • negatieve stemming;
 • stress of angst.

 

Welke onderzoeken doet een (neuro)psycholoog?
De psycholoog kan u, of uw naaste, helpen om beter om te gaan met uw problemen. Aan de hand van een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan de psycholoog analyseren welke problemen u precies heeft. We kunnen onder andere geheugen, waarneming en probleem oplossend vermogen onderzoeken met tests. Op basis hiervan geven wij adviezen aan u en uw omgeving. Samen met u bepalen we een behandeling. De nadruk hierin ligt op het leren omgaan met uw beperkingen en het benutten van uw mogelijkheden, vanuit de psychologie.

 

Kwaliteit van de psychologen
De psychologen zijn geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Hierdoor kunt u van ons deskundigheid verwachten en kunnen wij passende zorg bieden. We werken ook samen met andere behandelaars. Samen met diëtisten of fysiotherapeuten kunnen we u bijvoorbeeld ondersteunen als u weer positief en lekker wilt eten en bewegen. Zo zorgen we voor een optimale kwaliteit van uw leven.