De professionals van ZuidOostZorg

Bij ZuidOostZorg hebben we onze professionals opgedeeld in vier groepen. Deze verschillende groepen professionals helpen, ondersteunen en complementeren elkaar. Ze leren allemaal van elkaar en zo ontstaat wat we bij ZuidOostZorg ‘een leven lang leren’ noemen.