"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis

Medezeggenschap via de Ondernemingsraad

Medezeggenschap betrekt medewerkers bij de totstandkoming van organisatiebesluiten. De ondernemingsraad (OR) is een inspraak en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. De OR heeft invloed door mee te denken en mee te praten over wat er in en rondom de organisatie gebeurt.

 

De werkgever stelt verplicht een OR in voor het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. De OR wordt gekozen door de werknemers en heeft als basistaak:

optreden als personeelsvertegenwoordiger

  • in overleg
  • bij beïnvloeden van beleid

 

Voor alle helderheid; de OR is er dus niet alleen voor het personeel, maar dient te handelen in het algemene belang van zowel de medewerkers als de organisatie!

 

De OR beschikt over een gereedschapskoffer: De Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Hierin zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.

 

ZuidOostZorg heeft één OR met vijftien leden (vijftien zetels), die zijn gekozen door medewerkers uit verschillende kiesgroepen/werkgebieden. Zo vormt de OR een goede dwarsdoorsnede van de organisatie. De OR kent een zittingsperiode van drie jaar. Dan vinden er algemene OR-verkiezingen plaats, waarbij alle leden tegelijk aftreden. De aftredende leden kunnen zich gelijk weer herkiesbaar stellen voor de OR.

 

De OR is altijd per email te bereiken via: ondernemingsraad@zuidoostzorg.nl en via de telefoon: 06 20 32 33 01