"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Observatie & Diagnostiek

Hebt u te maken met complexe problemen vanwege lichamelijke, psychische en/of sociale functioneren en kunt u (tijdelijk) niet meer thuis wonen? Dan kunt u terecht bij de afdeling Observatie & Diagnostiek in het expertisecentrum Neibertilla in Drachten en De Waadwente in Dokkum. ZuidOostZorg biedt u op deze afdeling een veilige en beschermende verblijfsomgeving en voor u passende (kortdurende) zorg en behandeling.

 

Door middel van observatie en diagnostiek wordt samen met u de specifieke zorg-/hulpvraag van u in kaart gebracht. Op deze manier zorgen we voor passende zorg en behandeling afgestemd op uw zorg-/hulpvraag. Deze zorg en behandeling richt zich onder andere op het mentaal welbevinden van u (de verwerking van uw ziekte), participatie van u en uw naasten (omgaan met rolveranderingen) en het behandelen van uw ziekte. U houdt zelf de regie tijdens de opname en kunt u uw zelfstandigheid bevorderen en benadrukken. Verder wordt op de afdeling gewerkt met een weekprogramma met behandeling/activiteiten.

 

Wanneer u vanuit uw thuissituatie wordt opgenomen, dan is de zorg en behandeling gericht op weer naar huis gaan. Wanneer dit voor u niet passend is, zoeken wij met u naar een andere passende woonomgeving. Wij geven u dan een woonadvies. Opname op de afdeling Observatie & Diagnostiek betreft daarom een tijdelijke opname.

 

De zorgmedewerkers werken met een aantal andere disciplines samen. Afhankelijk van uw zorgbehoefte, bestaat dit team uit bijvoorbeeld: een Verpleegkundig Specialist / Specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, activiteitenbegeleidster, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtiste, en/of een logopedist.De ouderenpsychiater van GGZ Friesland maakt ook onderdeel uit van het behandelteam van ZuidOostZorg.

 

Voorwaarden en financiering Observatie & Diagnostiek

U hebt een indicatie ZZP of DBC. Uw verblijf wordt vergoed door de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast is er sprake van een eigen bijdrage. Deze is gerelateerd aan uw inkomen.

 

Bij vragen over de afdeling Observatie & Diagnostiek kunt u op werkdagen gratis contact opnemen met het Informatie- en Adviescentrum via telefoonnummer 0800 – 5717171.