"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

De ZorgBuurtSuper: Voor mantelzorgers

Bij ZuidOostZorg staan zowel de cliënt als de mantelzorger centraal. Wij denken graag met u mee over de zorg die u op u neemt. Wellicht kunnen we u bij de zorg ondersteunen, u bij uw taak ontlasten of u helpen om de zorg voor uw naaste te organiseren.

 

Als mantelzorger komt er veel op u af. Op http://www.zorgbuurtsuper.nl/ kunt u als mantelzorger een risico-scan invullen. De risico-scan geeft u inzicht in de mate waarin u nog goed in staat bent de zorgtaak uit te voeren of dat u misschien tegen overbelasting aan zit.

 

Voor informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning kunt u onder andere terecht bij de Zorgbuurtsuper. De ZorgBuurtSuper is een samenwerkingsverband tussen zowel professionele organisaties, waaronder ZuidOostZorg, als vrijwilligersorganisaties en biedt gebiedsgerichte ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. Doordat de verschillende organisaties nauw samenwerken, kan er snel en effectief ingespeeld worden op de vragen van mantelzorgers. ZuidOostZorg richt zich op het ondersteunen van zowel de cliënt als de mantelzorger.

 

Eén aanspreekpunt

De visie van de ZorgBuurtSuper is dat één aanspreekpunt voor alle vragen en vormen van ondersteuning het beste werkt. Als u vragen heeft, of behoefte heeft aan een advies, een gesprek of coaching, dan kunt u terecht bij de persoon waar u het meeste vertrouwen in heeft. Dat kan uw huisarts zijn, maar ook een medewerker van de thuiszorg of iemand van de kerk. Omdat al deze personen onderdeel zijn van organisaties die aangesloten zijn bij de ZorgBuurtSuper, hebben zij korte lijnen en organiseren ze snel dat u de juiste informatie, ondersteuning of advies krijgt. U houdt altijd zelf de regie en houdt één aanspreekpunt: degene die u zelf heeft gekozen.

 

Moderne samenwerking

De ZorgBuurtSupers zitten niet bij elkaar in een gebouw. Wel trekken ze op veel gebieden samen op. Ze zorgen dat in kaart wordt gebracht welke vragen leven bij mantelzorgers. Via een risicoscan en een vervolggesprek brengen zij in kaart welke risico’s mantelzorgers lopen. Ook delen ze kennis en ervaring met elkaar, om ervoor te zorgen dat u de beste kennis en inzicht krijgt. Op deze manier kunt u beter en sneller zoeken naar oplossingen voor de problemen waar u als mantelzorger tegen aan loopt.

Wij stellen ons ten doel mantelzorgers bewust te maken van de mogelijkheden om eventuele overbelasting voor te zijn.

 

Dit doen we onder andere door het aanbieden van een risicoscan waarin u een eerste inzicht krijgt in de risicofactoren die van belang zijn. Een verhelderend gesprek is vaak een nuttige vervolgstap. Soms is zo'n gesprek al voldoende om zelf weer het heft in handen te krijgen. Maar dat is niet altijd voldoende. Door het invullen van de risicoscan van de ZorgBuurtSuper krijgt u inzicht in de factoren die voor u als mantelzorger van invloed kunnen zijn op de risico’s van overbelasting. Daarmee kunt u zelf na gaan welke acties u kunt ondernemen om de risico’s in de toekomst te verminderen.

 

We kunnen eventueel optreden als coach, zodat u uw verhaal kwijt kunt en tips krijgt. Wij kunnen samen met u respijtzorg organiseren, zodat u tijd heeft voor ontspanning. Door onze korte lijntjes met organisaties in zorg en welzijn en met de gemeente Smallingerland, kunnen we zorgen voor overleg met de mensen en instellingen die nodig zijn.

 

Tenslotte doen we onderzoek, waarmee we richting de lokale overheid en instanties en u kunnen adviseren wat nodig is om u als mantelzorger vitaal te houden.

 

Op dit moment zijn de volgende organisaties onderdeel van de ZorgBuurtSuper: Vrije Baptisten gemeente Bethel, Protestantse Kerk Drachten, Liante, De Friese Wouden, De Zonnebloem, Humanitas, Rode Kruis, Huisarts Wim Brunninkhuis en ZuidOostZorg. Er wordt breder samengewerkt met oa. TinZ, MOS en De Friesland en de gemeente Smallingerland ondersteunen de ZorgBuurtSuper