"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Logopedie: hulp bij slikproblemen of communicatieproblemen

Logopedie is bedoeld voor iedereen. Logopedie is een specialisme gericht op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten. Wij kunnen u helpen als u moeite heeft met slikken, problemen heeft met communiceren of verlamming in het mondgebied.

 

Praten is een belangrijk onderdeel van onze communicatie met anderen. Problemen met praten zoals onverstaanbaar zijn, geen woord over je lippen krijgen of een vreemd stemgeluid produceren zijn erg vervelend en kunnen leiden tot moeilijkheden in het contact met andere mensen. We hebben een goed gehoor nodig om anderen te kunnen verstaan en we moeten kunnen denken en begrijpen.

Stoornissen daarin kunnen worden behandeld door een logopedist. Ook als er problemen zijn bij het eten en drinken kan logopedie u helpen. Bijvoorbeeld bij verslikken, niet goed kunnen kauwen of voeding in de mond houden.

 

Aandachtsgebieden logopedie

U kunt bij ons terecht voor:

 

  • Afasie, een taalstoornis die meestal ontstaat door een CVA (beroerte). Logopedie kan begeleiding en behandeling bieden om woorden, zinnen en taal weer te begrijpen.
  • Dysartrie, een spraakstoornis door een neurologische aandoening. Vaak zijn de spieren of de aansturing van de spieren in het mondgebied verzwakt. Ook kan de stemgeving verzwakt zijn. De logopedist helpt om de uitspraak van klanken en woorden te verbeteren.
  • Eet-, drink- en/of slikstoornissen. Afhappen, kauwen en slikken kan moeilijk zijn, waardoor de kans op verslikken ontstaat. De logopedist geeft adviezen om het verslikken te voorkomen en geeft behandeling om het slikken te verbeteren.
  • Rechterhemisfeer taalstoornis, taalstoornis door hersenletsel in de rechter hersenhelft (bijvoorbeeld beroerte). De logopedie adviseert hoe de grote lijn in het verhaal kan worden vastgehouden, en hoofdzaken en bijzaken worden onderscheiden. Naast behandeling kan de logopedist adviezen geven om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
  • Communicatiestoornissen bij dementie, bijvoorbeeld taalbegrip en taalproductie. De klachten en wensen van de cliënt  worden in kaart gebracht. De logopedisten kunnen dan een behandeling starten, maar soms is voorlichting en advies ook voldoende.

 

Het effect van logopedie

De inzet van gespecialiseerde logopedie en de inzet van logopedie bij mensen thuis heeft grote meerwaarde. Door problemen met de communicatie en het slikken kunnen mensen in een sociaal isolement terecht komen. Door gerichte oefeningen, begeleiding en advies van een logopedist kan dit verminderd of voorkomen worden.

 

Logopedisten ondersteunen u bij verbetering
De logopedisten behandelen thuiswonende ouderen, cliënten van een verzorgingshuis of volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Zij bieden hulp aan huis of op een locatie van ZuidOostZorg. De logopedisten ondersteunen u met een aantal oefeningen. Uw problemen en/of klachten kunnen hierdoor verminderen. In sommige gevallen kunnen uw klachten zelfs helemaal verdwijnen.


Kwaliteit van de logopedisten
De logopedisten zijn aangesloten bij de NVLF (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De logopedisten staan vermeld in het afasieregister en zijn aangesloten bij het Parkinsonnetwerk.

Logopedie kan aangevraagd worden door de huisarts, specialist of specialist ouderengeneeskunde. Vrijwel alle verzekeraars vergoeden onze logopedische hulp. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.