"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Cliëntenraad

De cliëntenraad van de Waadwente bestaat uit een aantal vrijwilligers. Eigenlijk allemaal mensen die op een of andere wijze betrokken zijn geweest bij de Waadwente. Vaak betreft het familieleden die er verblijf hebben gehad zoals bij de voorzitter Grytsje Woudstra-Weening en ook van Eelkje Brouwer die als lid in de raad zit. Menze en Alie Poortman zijn mensen die al vele jaren actief zijn binnen de Waadwente. Mevr Riemersma is een bewoner van De Waadwente en weet dus dagelijks wat er speelt. Dirk de Jong was in zijn werkzame leven actief in het zieken -en ambulancevervoer, dus ook dicht bij de ”zorg”.

 

Deze genoemde mensen vertegenwoordigen de bewoners van de Waadwente, en dat houdt in dat ze het recht hebben mee te praten en mee te denken met de mensen die het beleid maken. Zij doen er alles aan om te weten wat er leeft onder de bewoners en hoe het er in de dagelijkse praktijk aan toe gaat. Bovendien is het een wettelijke verplichting om een cliëntenraad te hebben. Zoals gezegd: Voor de belangen opkomen, en dat is heel breed. Je zou kunnen zeggen over alles wat van belang is om hiermee de bewoners een stem te geven. Dat kan alleen als men onafhankelijk is en dat is de raad dan ook. Men kan gevraagd of ongevraagd advies geven over tal van zaken. De raad gaat regelmatig met verantwoordelijke mensen binnen de Waadwente in gesprek. De leiding schuift iedere maand aan tafel in het maandelijks overleg. Ook worden in de vergaderingen medewerkers en deskundigen uitgenodigd. Ook u kunt uw bijdrage leveren door ons op de hoogte te stellen van eventuele zorgen of problemen. Goede tips kunnen ook voor verbetering van de dienstverlening zorgen.

 

Kortom: Een ieder zet zich in voor een goede zorg, U TOCH OOK?

 

De leden van de lokale Cliëntenraad van De Waadwente stellen zich graag even aan u voor:

 

Mijn naam is Grytsje Woudstra-Weening, ik ben getrouwd en moeder van één zoon en drie dochters. Zowel mijn vader als mijn schoonmoeder hebben enkele jaren in De Waadwente gewoond en zo ben ik bekend geraakt met het reilen en zeilen van De Waadwente.

De Cliëntenraad, een groep plezierige, gemotiveerde mensen, bekijkt nieuw beleid, nieuwe projecten altijd vanuit het oogpunt van de bewoner: Komt wat wordt voorgesteld de bewoner ten goede?

In mijn rol als voorzitster van de Cliëntenraad wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de best mogelijke lichamelijke én geestelijke zorg voor de bewoners van De Waadwente. Liefdevolle aandacht, veiligheid en geborgenheid en het creëren van een ‘thuisgevoel’ zijn, voor mij, belangrijke kernwoorden

 

 

Mijn naam is Dirk de Jong: Inmiddels de status van ‘senior’ en was de laatste 25 jaar werkzaam binnen het zieken en ambulancevervoer.

Dus feitelijk toen al dichtbij de zorg.

Nu kunnen wij binnen de Cliëntenraad van De Waadwente gebruik maken van de kennis en zeggenschap die wij hebben als leden.

De Cliëntenraad van De Waadwente beseft maar al te goed dat een goede organisatie van groot belang is en dat wij ons daarvoor 100% in willen zetten.

Onze taak is alle veranderingen kritisch te volgen en een steentje bij te dragen aan de kwaliteit in de zorg die goed moet functioneren. Dat betekent meedenken en een oordeel geven over besluiten die worden genomen en dus ook daarmee invloed uit te oefenen in het belang van onze bewoners.

 

 

Mijn naam is Eelkje Brouwer, ben al vele jaren beroepsmatig werkzaam in de zorg bij Het Friese Land.

Naast de thuiszorg zet ik mij al vele jaren in als Cliëntenraadslid van De Waadwente. Het meedenken en meepraten in de zorg is voor mij belangrijk, zodat ik er graag tijd en energie in steek.

Extra reden is ook dat mijn moeder een lange tijd verzorgd is in

De Waadwente waardoor ik goed weet wat het betekent om de belangen voor de bewoners te behartigen.

Zo kunnen wij allemaal ons steentje bijdragen voor een goede zorg binnen ons verpleeghuis

 

 

 

 

 

 

   

Menze en Alie Poortman

Wij steken als echtpaar onze handen graag uit de mouwen bij diverse activiteiten binnen De Waadwente, wij vinden het fijn dat een belangrijke betekenis heeft voor de bewoners.

Ook onze inzet voor de cliëntenraad hoort daarbij, eigenlijk kun je zeggen dat onze inzet op vele terreinen in liefde en waardering wordt uitbetaald. Voor ons is het ook een geestelijk fundament, uitgangspunt voor een christelijke beleving en daarom gaat het bij ons ook om het geloof.

De interesse in de medemens heeft voor ons prioriteit, het menselijk aspect daarin is voor ons de grootste rijkdom.

 

 

Wilt u meer weten over de cliëntenraden bij ZuidOostZorg of wilt u lid worden?
Dan kunt u hier meer informatie vinden.