Kwaliteitsindicatoren

Zorgorganisaties zijn gevraagd om voor 1 juli 2018 gegevens aan te leveren bij het Zorginstituut over de kwaliteit van de door hen in 2017 geleverde verpleeghuiszorg. Dit is een van de vereisten in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Ook ZuidOostZorg heeft hiervoor informatie aangeleverd. In de rapporten hieronder kunt u lezen wat ZuidOostZorg per locatie heeft gescoord op de kwaliteitsindicatoren. Een aantal scores zijn daarbij nader toegelicht.