"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Klachten bij ZuidOostZorg

Er zijn klachten en klachten 
Een klacht is een uiting van ongenoegen. U bent in meer of mindere mate ontevreden over de behandeling, verzorging, bejegening of organisatie op een van onze locaties. Of u hebt opmerkingen over de zorg die we bij u thuis leveren.

 

Klachten gaan vaak niet over grove fouten maar over 'kleine' dingen die echter in het dagelijks leven wel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de verzorging, wachttijden voor toiletbezoek, een kapotte rolstoel, de maaltijden, vlekken op de kleren, de bejegening door de hulpverleners.

 

Aarzel niet 
Als bepaalde dingen niet goed gaan, moet u dat zeggen. U hebt er recht op, het lucht op en kan erger voorkomen. Juist u kunt beoordelen of diensten goed of minder goed zijn. Aarzel dus niet maar laat het ons weten. In uw eigen belang en dat van anderen. Wij nemen alle klachten serieus en gebruiken ze om onze dienstverlening verder te verbeteren.

 

Bespreek het eerst 
Hebt u een klacht, praat er dan eerst eens over met de betrokken medewerker. Veel klachten ontstaan door misverstanden, die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Net zoals u het recht hebt om te klagen, heeft de betrokken medewerker het recht om te weten dat u niet tevreden bent. Uw klacht geeft hem of haar de kans er iets aan te doen.

 

Klachtenfunctionaris 
Als een gesprek met de direct betrokken medewerker(s) niet tot een oplossing leidt of als u geen gesprek aandurft, kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht. De klachtenfunctionaris fungeert als vertrouwenspersoon. Om als klachtenfunctionaris een neutrale positie in te nemen heeft ZuidOostZorg een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris aangetrokken. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen ondernomen zonder uw toestemming.

 

De klachtenfunctionaris kan informatie en advies geven en eventueel een gesprek tot stand brengen tussen u en de betrokken medewerker. Ook kan de klachtenfunctionaris optreden als bemiddelaar en u wijzen op andere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken.

 

Klachtencommissie 
De externe klachtencommissie kunt u inschakelen als u geen bemiddeling wenst of als bemiddeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. U moet uw klacht dan schriftelijk indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij behulpzaam zijn. Meer informatie over de werkwijze van de klachtencommissie is verkrijgbaar bij de klachtenfunctionaris of bij de infotheek van elke locatie.

 

Klachten
De hierboven genoemde stappen staan beschreven in de klachtenregeling van ZuidOostZorg. Deze vindt u hier.

 

Bereikbaarheid 

Aukje Piekema is de klachtenfunctionaris van ZuidOostZorg. U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 06-20347563 of via de e-mail: info@piekema-klachtenfunctionariszorg.nl.