"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Huishoudelijke hulp: SchoonThuis

Huishoudelijke hulp zoals u dat wenst, SchoonThuis
De gemeente betaalt soms uw huishoudelijke hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat betekent dat u huishoudelijke hulp bij uw gemeente moet aanvragen. Die beoordeelt of de hulp die u vraagt noodzakelijk is. Dat is een indicatie. Als dat zo is, vergoedt de gemeente de kosten. Wel betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Ook bepaalt het WMO-loket welke huishoudelijke hulp u krijgt en hoeveel. Dat heet een indicatie. U kunt zelf aangeven of u de Zorg in Natura (ZIN) wilt ontvangen of via Persoonsgebonden Budget (PGB). Wanneer u zonder indicatie of naast uw indicatie zorg wilt, kunt u particuliere zorg aanvragen. U dient dit dan wel zelf te financieren.

 

Zorg in Natura (ZIN)
Bij Zorg In Natura krijgt u geen geld, maar tijd. De gemeente stelt vast op hoeveel uren u recht heeft. Als u bij de gemeente aangeeft hulp te willen ontvangen van ZuidOostZorg, krijgen wij een melding. Daarna neemt een van onze medewerkers contact met u op. Wij bieden u dan de zorg die u wenst. U ontvangt de nota’s van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

 

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Wanneer u kiest voor PGB ontvangt u van de gemeente een geldbedrag waarvoor u zelf huishoudelijke hulp kunt inkopen. U kunt deze hulp ook bij ZuidOostZorg inkopen. In dat geval  bemiddelen wij tussen u en de huishoudelijke hulp, regelen de salarisbetaling en indien nodig de vervanging bij vakantie en ziekte. U blijft zelf werkgever en dus volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

Hulp zonder een indicatie (Particuliere hulp)
Heeft u geen WMO-indicatie van de gemeente gekregen en heeft u toch huishoudelijke hulp nodig, dan biedt ZuidOostZorg SchoonThuis uitkomst. We helpen u graag met het verzorgen van uw huishouden. U kunt zelf bij ons de hulp aanvragen en betaalt zelf de nota. U bent altijd verzekerd van een professionele huishoudelijke hulp. 

 

PREZO keurmerk
SchoonThuis heeft het PREZO HH gouden keurmerk hulp bij het huishouden. Het keurmerk geeft aan dat SchoonThuis aantoonbare kwaliteit van hulp levert en dat de organisatie uitstekend op orde is.

 

Klanttevredenheid

ZuidOostZorg verbetert voortdurend de zorg. Het uitgangspunt daarbij zijn steeds de wensen en behoeften van de klanten. Ervaringen van klanten zijn daarbij belangrijk. Daarom meten we klanttevredenheid. Het is belangrijk dat klanttevredenheid betrouwbaar worden gemeten. De CQ-index (Consumer quality-index) is hiervoor de landelijke standaard. De CQ-index bestaat uit een vragenlijst, die ontwikkeld is samen met klanten en patiëntenorganisaties. De vragenlijst meet wat klanten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg. Hier kunt u lezen hoe de klanttevredenheid van SchoonThuis ervaren wordt.

 

Meer hulp nodig?

Heeft u naast huishoudelijke hulp ook zorg nodig? Ook dat bieden we. U kunt kijken bij ZorgThuis voor meer informatie.

 

Heeft u nog vragen? Bel SchoonThuis op 06 - 22 61 65 22