"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Huisartsenbedden | Eerstelijnsverblijf

 

Eerstelijnsverblijf

Heeft uw patiënt medisch specialistische zorg nodig, maar is opname in het ziekenhuis niet noodzakelijk en is de verwachting dat uw patiënt op (korte) termijn weer terug kan naar huis? Dan is opname op een huisartsenbed (ELV: eerstelijnsverblijf) wellicht iets voor uw patiënt. ZuidOostZorg biedt op verschillende locaties plek voor eerstelijnsverblijf aan.

 

Varianten

Huisartsenbedden (ELV) zijn er in 3 varianten: laagcomplex, hoogcomplex en palliatief. Palliatief wordt alleen in De Waadwente aangeboden. Bij huisartsenbedden ‘laag complex’ is de huisarts hoofdbehandelaar. Bij een huisartsenbed ‘hoogcomplex’ vindt de (multidisciplinaire) zorg en behandeling in principe plaats onder verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde, tenzij andere afspraken gemaakt worden.

 

Zo kort mogelijk

De zorg en behandeling wordt geboden in een therapeutisch klimaat, dat erop gericht is de patiënt in een zo goed mogelijke conditie te brengen, zodat men weer naar huis kan. Daarom duurt een verblijf zo kort mogelijk.

 

Beschikbaarheid

Sinds 9 april 2018 kunt u op de website Hertstelzorg  precies zien op welke locaties in Friesland ZuidOostZorg plekken voor eerstelijnsverblijf aanbiedt.

 

De huisartsenbedden/ ELV zijn op vijf locaties van ZuidOostZorg beschikbaar:

 

De Waadwente Birdaarderstraatweg 68 Dokkum
Neibertilla Burgemeester Wuiteweg 140 Drachten
Rispinge Rispinge 1 Drachten (alleen laagcomplex)
De Wiken Dwarswyk 346 A Drachten (alleen laagcomplex)
Stellinghaven Schapekamp 1 Oosterwolde
De Lijte Lijteplein 56 Ureterp (alleen laagcomplex)

 

 

Verwijzing

Verwijzing vindt plaats via ZorgDomein Sunenz ZuidOostZorg en tijdens werkdagen (van 8.30- 17.00 uur) zijn de verpleegkundig adviseurs van ZuidOostZorg telefonisch bereikbaar. 0800-57117171

 

In – exclusiecriteria voor de Huisartsenbedden vindt u hier.

 

Informatie en advies

De verpleegkundig adviseurs van het Informatie- en Adviescentrum (IAC) helpen en ondersteunen u graag om zo de meest geschikte en gewenste zorg voor uw patiënt te regelen. Het IAC is voor u bereikbaar via 0800-5717171 (Dit nummer is 24/7 bereikbaar voor opnames ELV ).