"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

ZuidOostZorg start pilots

Naar aanleiding van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de kwaliteit van zorg in Stellinghaven Oosterwolde zijn wij al enige tijd met de IGZ in gesprek. Die gesprekken gaan over het rapport zelf maar ze gaan ook over bredere thema’. Het betreft dan gemeenschappelijke thema’s die dilemma’s vormen en niet binnen een eenduidig toetsingskader lijken te passen. Deze thema’s zijn dus niet alleen voor Stellinghaven Oosterwolde relevant, maar ook voor de rest van ZuidOostZorg en de zorgsector in het algemeen.

 

Voor ons is het rapport van de IGZ de aanleiding geweest om die thema’s te identificeren, te benoemen en te bekijken hoe wij daarin een rol kunnen spelen. Vanuit het rapport zijn er in ieder geval twee thema’s waar we in de vorm van pilots aandacht aan willen schenken. Deze pilots zijn we op het moment met de IGZ aan het bespreken en we proberen afspraken te maken over de evt. betrokkenheid van de IGZ bij deze pilots. Het betreft de volgende thema’s, die we hebben geformuleerd vanuit de vragen die we hebben:

 

  1. Professionalisering Hoe zorg je ervoor dat de zorgprofessionals binnen de V&V zich zoveel mogelijk zelf inzetten voor hun verdere ontwikkeling en professionalisering? En wat zou er nodig zijn om dit vanuit de organisatie te stimuleren, zonder dat het een verplicht karakter krijgt? Dit is een belangrijk thema van Excellente Zorg en binnen ZuidOostZorg willen we dit thema graag breder oppakken. Daarbij willen we samenwerken met partijen als de V&VN, maar ook met andere organisaties. Voor de VVAR is binnen deze pilot een belangrijke rol weggelegd.  
  2. Rapportage in het Zorgdossier Hoe kunnen we binnen het classificatiesysteem zorgen voor een goede koppeling tussen behandeling en zorg? Is er een classificatiesysteem dat past bij onze verschillende doelgroep? Doordat we met verschillende systemen werken die aan elkaar zijn gekoppeld vormt dit nu vaak nog een knelpunt. Een classificatiesysteem dat de V&V ondersteunt bij het methodisch werken en dat aansluit bij een elektronisch cliëntdossier zou daarbij van veel waarde kunnen zijn. Vanuit de VVAR is inmiddels gestart met verkennend onderzoek naar dit onderwerp en we zullen dit breder oppakken in een pilot.

 

Bovenstaande onderwerpen zullen in de komende tijd worden opgepakt. Over de voortgang zullen we communiceren. Daarnaast bereiden wij nog een pilot met betrekking tot de inzet van Verpleegkundig Specialisten.