"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

ZuidOostZorg start met anderhalvelijnscentrum Sionsberg 2.0

Vanmorgen (maandag 5 januari 2015) is het nieuws naar buiten gebracht dat de curatoren van Sionsberg te Dokkum gekozen hebben voor het plan Sionsberg 2.0; het plan voor werkgelegenheid en toekomstbestendige zorg. Dit plan is een initiatief van ZuidOostZorg, met diagnostisch centrum (DC Groep) en Cardiologie Centra Nederland (CCN). In dit plan is sprake van een nieuw op te richten zelfstandig transmuraalcentrum, met op termijn verbreding naar welzijn in Dokkum. Een belangrijke overweging voor de curatoren om voor dit plan te kiezen is het feit dat hiermee werkgelegenheid behouden blijft van 80 tot mogelijk 100 FTE uit de huidige Sionsberg. Daarnaast past dit plan naar de mening van de curatoren erg goed bij de zorgvraag in de regio, nu en in de toekomst.

 

In Dokkum is straks sprake van een zelfstandig zorgcentrum waarin de krachten worden gebundeld van de 0e en de 1e lijnszorg; een 1,5 lijnszorg concept wordt ontwikkeld. Onderdelen van de bestaande poliklinische  zorg worden   hierin geïntegreerd. Het centrum bestaat in het plan onder andere uit de volgende onderdelen: De al bestaande huisartsenpraktijken, de 24-uurs huisartsenpost en de (spoed)apotheek. Daarnaast kom er een anderhalvelijnscentrum  (te ontwikkelen door ZuidOostZorg), een diagnostisch centrum (DC Groep) en een Cardiologie polikliniek met eventueel dagbehandeling ter ondersteuning van de 1ste lijn (CCN).

 

“Innovatief, krachtig en haalbaar”
Samen met de huisartsen, medisch specialisten en de op te richten vastgoed entiteit gaan ZuidOostZorg, de DC groep en CCN van start onder de naam Stichting Sionsberg 2.0. Door hun gezamenlijke bijdrage en hun eerdere realisatie van nieuwe zorgconcepten  op verschillende plaatsen in Nederland is dit plan naar de mening van de curatoren innovatief, krachtig en haalbaar. Ook De Friesland Zorgverzekeraar is positief over het plan en heeft richting de curatoren aangegeven de aangeboden zorg te gaan inkopen voor haar klanten.

 

Actieve inbreng van burgers
Alle betrokken partijen committeren zich aan actieve deelname in het proces dat Zorgbelang Fryslân inmiddels is gestart om de burgers te betrekken. Voor zover mogelijk en reëel worden aanbevelingen meegenomen in de toekomstige exploitatie. De overdracht van de curatoren naar de nieuwe eigenaren vindt plaats in de week van 12 januari 2015, waarna er begonnen kan worden met de vervulling van de eerste functies.  Na de Sionsbergdag van 17 januari wordt  op 19 januari een persconferentie gehouden waar de verdere invulling van de plannen zal worden geschetst.