"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

ZuidOostZorg betreurt publicatie lijst IGZ

Afgelopen maandag heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar eindrapportage gepubliceerd over de bezoeken die zij tussen 1 december 2014 en 31 december 2015 aan 150 verpleeghuizen heeft gedaan. Daarbij werd ook een lijst gepubliceerd met daarop de betreffende verpleeghuizen. Hierbij werd per locatie verwezen naar het rapport dat door de IGZ over de betreffende locatie was opgesteld. Op dinsdagavond maakte de IGZ daarnaast ook de namen bekend van de organisaties waar de kwaliteit van zorg niet zou voldoen aan de gestelde normen en waar bovendien een risico voor de veiligheid van de cliënten zou zijn.

 

Op de lijst van de 150 verpleeghuizen staan twee locaties van ZuidOostZorg: Lijtehiem in Ureterp en Stellinghaven in Oosterwolde. In 2015 is de IGZ bij deze beide locaties op bezoek geweest. Hierbij werd door de IGZ geconstateerd dat de beide locaties niet aan alle gestelde normen voldoen. In de rapporten die vervolgens zijn opgesteld konden en kunnen wij ons slechts gedeeltelijk vinden. De punten waarop wij het eens waren met de IGZ hebben wij inmiddels voor beide locaties opgepakt en afgerond, wat (zo beamen ook de cliëntenraden van de betreffende locaties) tot merkbare verbeteringen heeft geleid. Voor de overige punten, waarover wij met de IGZ van mening verschillen of van mening zijn dat het onderwerpen zijn die veel vanuit een veel breder perspectief zouden moeten worden bekeken, zijn wij met de IGZ het gesprek aangegaan. De IGZ heeft in die gesprekken aangegeven zich geen zorgen te maken over de kwaliteit van onze (basis)zorg.

 

Wij betreuren het bijzonder dat er nu naar de betreffende rapporten wordt verwezen. Zoals gezegd konden wij ons niet geheel vinden in de inhoud van de rapporten en hebben wij de punten waar we ons wel in konden vinden inmiddels opgepakt en afgerond. Dit is niet meegenomen in het rapport zoals dat nu door de IGZ wordt gepresenteerd, waardoor, als gevolg van een momentopname, onjuiste en onterechte beeldvorming ontstaat over de huidige situatie in onze verpleeghuizen.

 

De rapporten zoals die zijn gepubliceerd door de IGZ hebben als gevolg gehad dat ZuidOostZorg binnen de categorisering van de IGZ in de derde van vier categorieën is geplaatst. Categorie 3 houdt in dat de IGZ, in afwachting van resultaatsverslagen, nog moet bepalen of er al dan niet verder toezicht op de locaties nodig is. In een dergelijk resultaatsverslag beschrijft een instelling hoe zij evt. tekortkomingen die door de IGZ zijn geconstateerd aanpakt en heeft aangepakt. Gezien het feit dat ZuidOostZorg de punten waarin zij zich herkende al heeft opgepakt en afgerond, is onze verwachting dat de IGZ na inlevering van deze resultaatsverslagen het toezichttraject zal afsluiten. Wij willen dan ook nogmaals benadrukken dat de betreffende rapporten een momentopname zijn geweest, dat de locaties niet onder toezicht staan zoals in verschillende media is gesuggereerd en dat de veiligheid van onze cliënten niet ter discussie staat.

 

Hier op de website zullen wij, zoals we dat ook de afgelopen tijd hebben gedaan, regelmatig communiceren over de voortgang van de gesprekken die wij met de IGZ voeren. Wanneer u vragen heeft kunt u daarvoor te allen tijde bij ons terecht.

 

Anke Huizenga

Voorzitter Raad van Bestuur

 

06072016