"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Young professionals uit Nij Smellinghe en ZuidOostZorg bundelen hun krachten

Ziekenhuis Nij Smellinghe en zorginstelling ZuidOostZorg in Drachten zijn deze week een bijzondere samenwerking aangegaan. Het komende jaar gaan zij samen met in totaal 24 young professionals uit beide organisaties uitzoeken hoe zij elkaar verder kunnen versterken en inspireren. Op 28 maart 2017 vond de inspirerende startbijeenkomst plaats in Neibertilla van ZuidOostZorg.

‘We dagen je uit om gezamenlijk te werken aan vernieuwende ideeën en innovaties die bijdragen aan excellente zorg in een excellente organisatie, waarin young professionals gezien en gehoord worden’, is de oproep die in februari 2017 is gedaan aan de jonge werknemers (30 jaar of jonger en met 0 tot 5 jaar werkervaring) van Nij Smellinghe en ZuidOostZorg. Beide organisaties ontvingen enthousiaste reacties met als resultaat dat 24 young professionals het komende jaar met de genoemde uitdaging aan de slag gaan. Zij worden hierbij begeleid door Immo Dijkma (eigenaar van bureau BestFramed en docent op de Hanzehogeschool).

Innovatieve ideeën en een frisse blik
Waarom dit initiatief? “We willen de young professionals in onze organisaties graag een podium geven en uitzoeken hoe we elkaar verder kunnen versterken”, legt Nienke Zweers uit. Zweers is adviseur Leren & Ontwikkelen bij ZuidOostZorg. “De young professionals vormen een bijzondere groep collega’s. Ze hebben de nieuwste kennis, innovatieve ideeën en een frisse blik. Ze zijn van belang voor onze organisaties, mede doordat ze kunnen zorgen voor vernieuwing en andere collega’s kunnen inspireren om mee te vernieuwen.”

Elkaar inspireren
P&O-adviseur Mieke Heijink en opleidingsadviseur Janine Bandringa in Nij Smellinghe, leggen uit waarom de Drachtster organisaties deze samenwerking zijn aangegaan. “Wij hadden al langer contact met elkaar. Uit die gesprekken kwam de gezamenlijke behoefte naar voren om young professionals een uitgesproken rol en gezicht te geven binnen onze organisaties. Een samenwerking hierin voelt voor ons heel logisch, omdat we als organisaties in dezelfde sector (de zorgsector) actief zijn, maar wel beide in een andere tak. Daardoor zijn er overeenkomsten, maar kunnen we ook van elkaar leren en elkaar inspireren.”

Out of the box
Het programma met de young professionals duurt een jaar. Het is aan de deelnemers om hier gaandeweg zelf invulling aan te geven. Het voordeel hiervan is dat ze zonder grenzen en beperkingen aan de slag kunnen gaan en alle vrijheid hebben om ‘out of the box’ te denken.

Tijdens de startbijeenkomst op 28 maart is een begin gemaakt met de invulling van het programma. De young professionals hebben bijvoorbeeld drie thema’s gekozen, waarmee ze in groepjes aan de slag gaan: persoonlijke ontwikkeling, E-health en procesmanagement. De reacties na de eerste dag zijn enthousiast. Eén van de young professionals zegt hierover: “Deze eerste bijeenkomst was heel inspirerend. Ik heb zin om hier verder mee aan de slag te gaan!”

 

 

30032017