"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Wat is kwaliteit van zorg?

Wanneer is zorg goed? Hoe bepalen we wat ‘kwaliteit van zorg’ is? Is de kwaliteit van zorg goed wanneer cliënten en hun vertegenwoordigers daar tevreden over zijn? Of is zorg goed wanneer een instelling voldoet aan normen die door de Inspectie zijn gesteld? Over dit belangrijke vraagstuk gaat ZuidOostZorg in gesprek met verschillende partijen: zoals cliënten, cliëntenraden, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), maar ook de zorgverzekeraar, professionals en de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

 

Naar aanleiding van een eerder verschenen rapport van de IGZ over de zorg in Stellinghaven Oosterwolde is tussen ZuidOostZorg en de IGZ een discussie ontstaan over de kwaliteit van de geleverde zorg in Stellinghaven Oosterwolde en de waardering ervan. Volgens ZuidOostZorg gaat deze discussie in de kern over wat nu eigenlijk kwaliteit van zorg is. Waar moet kwaliteit van zorg aan moet voldoen? En hoe wordt dat vastgesteld? ZuidOostZorg vindt het daarbij belangrijk om ook te kijken of de wijze waarop dat nu gebeurt nog steeds aansluit bij alle veranderingen in de zorg: cliënten hebben een andere zorgvraag dan vroeger en staan steeds meer centraal, de zorg zelf ontwikkelt zich in rap tempo en er worden vernieuwingen doorgevoerd. Daarnaast is ook de financiering van zorg de afgelopen jaren ingrijpend veranderd.

 

In het licht van deze veranderingen is het volgens ons van belang om ook de manier waarop we kwaliteit van zorg bepalen en toetsen tegen het licht te houden. Rekening houdend met ieders rollen. Daarom hebben we besloten om hier breder het gesprek over aan te gaan met betrokken partijen. Een gesprek over kwaliteit van zorg is immers niet voorbehouden aan zorginstellingen en de IGZ, maar daar zouden juist cliënten en hun vertegenwoordigers bij betrokken moeten worden. En professionals, beleidsmakers en financiers. In Stellinghaven Oosterwolde hebben we direct na de uitslag van het rapport gesproken met familieleden en de cliëntenraad. Ook dat zal een vervolg krijgen.

 

Vanaf heden zullen we hier delen welke gesprekken gevoerd gaan worden, hoe die verlopen zijn en wat de uitkomsten zijn.

 

Anke Huizenga

Voorzitter Raad van Bestuur

 

31-05-2016