"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Warm welkom 1e bewoner De Miente 'Nieuwe Stijl'

Op 7 mei jl. was het zover: de eerste bewoonster van woonzorgcentrum De Miente in Gorredijk betrok haar nieuwe woning in het naastgelegen aanleuncomplex.

Woensdag 8 juli gaven de bestuurders Anke Huizenga (ZuidOostZorg) en Alex Bonnema (Elkien) mevrouw Bron een warm welkom als eerste bewoonster van de vernieuwde zorgappartementen.

 

Vernieuwd wonen&zorg concept

ZuidOostZorg en Elkien hebben de handen ineen geslagen om binnen het aanleuncomplex van De Miente een wonen&zorg concept te realiseren dat aansluit bij het veranderende zorglandschap. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en willen, wanneer er een zorgvraag ontstaat, graag in hun eigen woning blijven wonen. Ook de overheid koerst met het nieuwe beleid op het langer thuis blijven wonen.

In het vernieuwde wonen&zorg concept kunnen bewoners met zorg, ondersteund door moderne zorgtechnologieën (bijvoorbeeld domotica) in hun vertrouwde omgeving blijven.

 

Samenwerking Zorg en Wonen

Elkien en ZuidOostZorg delen de mening, dat innovatie en samenwerking het antwoord is op de nieuwe werkelijkheid. “We werken samen op basis van een gezamenlijke ambitie: het kunnen blijven aanbieden van betaalbare en toekomstbestendige woningen voor ouderen met een zorgvraag.”, aldus Anke Huizenga, bestuurder van ZuidOostZorg.

 

Alex Bonnema, directeur-bestuurder bij Elkien: “Optimale afstemming tussen vraag en aanbod van wonen met zorg, creatieve wonen&zorg concepten én samenwerking met zorginstellingen zijn voor Elkien randvoorwaarden om dit soort project te kunnen realiseren.”

 

Het huidige pand van De Miente biedt onvoldoende eigentijdse mogelijkheden voor zorg in de toekomst. Dit betekent dat het huidige De Miente in 2017 gesloopt wordt. De huidige bewoners van De Miente verhuizen naar een 2- of 3-kamer appartement in het naastgelegen aanleuncomplex, dat ZuidOostZorg huurt van Elkien.

 

In het aanleuncomplex zijn zij verzekerd van de zorg die zij eerder binnen de muren van De Miente ontvangen hebben. Samen met de bewoners verhuizen ook de medewerkers van De Miente gefaseerd naar de nieuwe setting.

Wanneer alle bewoners van De Miente verhuisd zijn naar het aanleuncomplex, komen vrijkomende appartementen beschikbaar voor nieuwe huurders met een zorgvraag.

 

Nieuwbouw

Tot 2017 blijft het oude pand van het verzorgingshuis met restaurant en gemeenschappelijke ruimten in gebruik. In dezelfde tijd wordt er een nieuw ontmoetingscentrum gebouwd. In dit ontmoetingscentrum wordt een horecavoorziening gerealiseerd en daarnaast kunnen bewoners, omwonenden en gasten gebruik maken van onder andere een winkel en een activiteiten- en een zorgsteunpunt.