"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Update Stellinghaven Oosterwolde en IGZ

De gesprekken met de IGZ over de zorg in Stellinghaven Oosterwolde duren voort. Deze week zal, naar verwachting, een lijst gepubliceerd worden door VWS waarin 150 verpleeghuizen genoemd worden. Deze verpleeghuizen hebben het afgelopen jaar bezoek gehad van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Uit het rapport van deze bezoeken zou vervolgens blijken dat deze locaties op onderdelen, normen verantwoorde zorg genoemd, niet goed scoren. De kans bestaat dat een van onze 14 locaties, namelijk locatie Stellinghaven in Oosterwolde, op deze lijst genoemd zal worden.

 

Op 20 augustus 2015 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan Stellinghaven Oosterwolde. In het rapport dat hierover is uitgebracht herkenden wij, de zorgmedewerkers en direct leidinggevenden, ons voor een gedeelte. Maar voor een even groot ander gedeelte niet. Over de onderdelen waarin wij ons niet konden vinden zijn wij, in overleg met de cliëntenraad en onze Raad van Toezicht, in gesprek gegaan met de Inspectie. De uitkomst van deze gesprekken is dat de IGZ een aantal van haar punten heeft aangepast. Op de onderdelen waarin wij ons wel herkenden zijn wij al snel na het inspectiebezoek in augustus 2015 met verbetertrajecten gestart. Deze zijn inmiddels afgerond en hebben merkbare verbeteringen opgeleverd.

 

Tegelijkertijd zijn er ook een aantal onderwerpen die niet zwart-wit beoordeeld kunnen worden, omdat de werkelijkheid veel genuanceerder ligt. Hierover is met de inspectie afgesproken dat we die, ook samen met andere partijen, gaan onderzoeken.

Een andere belangrijke uitkomst van het overleg met de inspectie is dat zij zich geen directe zorgen maken over de kwaliteit van onze (basis)zorg. Daar zijn we blij mee.

 

In het licht van bovenstaande zouden we het bijzonder betreuren als we desondanks toch op de eerder genoemde lijst zouden staan. Vorige week hebben we de Cliëntenraden, de Ondernemingsraad, de VVAR, de Raad van Toezicht en de verschillende MDZ’ers middels een brief geïnformeerd over deze mogelijke publicatie. Wij vinden het belangrijk om alle betrokkenen bij deze kwestie goed geïnformeerd te houden en met hen in gesprek te gaan. Via de website van ZuidOostZorg kunnen geïnteresseerden de voortgang van de gesprekken met de verschillende partijen volgen.