"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Uitreiking 100ste iPad voor beeldzorg aan thuiszorgcliënt

Wethouder Wietze Kooistra van Gemeente Opsterland overhandigde donderdag 17 april een iPad aan de 100ste  cliënt van Zorg Thuis die gebruik gaat maken van beeldzorg. Mevrouw Douma – van der Ploeg, 85 jaar oud uit Gorredijk was de gelukkige. “Ik bin d’r wiis mei hjer, ik ha krekt al efkes mei de froulju belle. It giet sa moai as wat.”

In 2012 startten de medewerkers van de thuiszorgorganisatie Zorg Thuis van ZuidOostZorg als eerste thuiszorgorganisatie in Friesland met het gebruik van iPads. Ze gebruiken de iPad voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten door middel van de iPad en bij hun dagelijkse werkzaamheden.

 

Door deze innovatie kan de cliënt nog beter geholpen worden. Er is meer tijd voor de cliënt door een vermindering aan administratieve werkzaamheden op kantoor. Het werken met de iPad geeft de medewerkers en cliënten van Zorg Thuis veel extra mogelijkheden: online werkoverleg met/tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener. Cliënten kunnen beeldbellen met familie, vrienden, mantelzorger, zorgverlener en/of huisarts.

 

Wijkverpleegkundige Marije de Wit: “Deze beeldzorg is een mooie aanvulling op de bestaande thuiszorg. Soms vervangt het een zorgmoment ter plekke. We spreken af met de cliënt wanneer er via beeld gebeld wordt. Uiteraard kunnen cliënten ons ook altijd bellen, bijvoorbeeld bij controlemomenten zoals het innemen van medicijnen of bij diabetes het checken van de insuline.”

 

Beeldzorg past goed in de huidige ontwikkeling om cliënten langer thuis te kunnen laten wonen. Technologische middelen zijn daarbij van groot belang. ZuidOostZorg start binnenkort in Gorredijk met een pilot om te onderzoeken hoe technologische ontwikkelingen kunnen ondersteunen bij mensen met dementie.  Ook hun mantelzorgers kunnen baat hebben bij deze ontwikkelingen. Samen met de huisartsen, GGZ en Tinz zal met de cliënt, de mantelzorg en professionals onderzocht worden wat de bijdrage van beschikbare en toepasbare technologie (sensoren, GPS, beeldzorg) is op de zelfredzaamheid van de cliënt die aan dementie lijdt.

 

100e beeldzorgcliënt ZuidOostZorg

 

Fotobijschrift:  (links wijkverpleegkundige Marije de Wit, Mevrouw Douma – van der Ploeg en Wethouder Wietze Kooistra)