"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Seminar Leefplezier

 

Studenten en docenten van het Friesland College, NHL en Stenden Hogeschool opgelet!

 

Graag nodigen wij jullie uit voor een middag seminar rond het thema Leefplezier.

 

Leefplezier … het naar je zin hebben, je prettig voelen. Iedereen wil dit en iedere dag zijn we hiermee bezig. Maar wat als je er zelf niet meer voor kan zorgen? Dan heb je anderen nodig die je helpen je Leefplezier te behouden of terug te krijgen. Dit vraagt van zorg- en welzijn professionals andere vaardigheden. Binnen ZuidOostZorg is daarom het project leefplezier gestart. Wij willen onze kennis en ervaring graag met de docenten en studenten delen. Daarom dit seminar.

 

Programma

Het programma is samengesteld uit informatie rond het project leefplezier. Ook wordt stil gestaan bij het gebruik van verschillende instrumenten – de hartenroos en de leefplezierboom - om zicht te krijgen wat de individuele bewoner/ cliënt en zijn naasten zelf belangrijk vinden in hun leven. Kennis en kunde wordt gedeeld. Tot slot zullen trainers/acteurs van Ervarea een bijdragen leveren.

 

Ervarea staat voor leren door beleven. De kracht van ervarea ligt in het op een interactieve en speelse manier aanbieden van scholing en visievraagstukken. De kennis over de werking van het brein gaat leven door de herkenbare voorbeelden uit ons eigen gedrag en de interactieve manier waarop dit gebracht wordt. Met een dosis humor en het denken in mogelijkheden ontstaat als vanzelf een sfeer waarin het out of de box denken ons verder helpt.

 

Voor wie?

Alle betrokkenen, studenten en docenten, van de drie genoemde scholen zijn van harte welkom, evenals leden van de OR, cliëntenraad en VVAR van ZuidOostZorg.

 

Datum, tijd en locatie

  • Datum: maandag 26 juni 2017
  • Tijd: 13.00 tot 15.00 uur
  • Locatie: de Skâns Loaijersstrjitte 2, 8401 DV Gorredijk

 

 

Deelname aan het seminar is kosteloos. Aanmelden is wel noodzakelijk en vol is vol