"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Publicatie lijst verpleeghuisinstellingen IGZ

Bij deze willen wij u graag informeren over de lijst die vandaag door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt gepubliceerd. Op deze lijst worden verpleegzorginstellingen genoemd die sinds 1 december 2014 bezoek hebben gehad van de IGZ. Hierbij wordt verwezen naar het inspectierapport dat over de desbetreffende instellingen is gepubliceerd.

 

Onze locatie Stellinghaven in Oosterwolde, die op 20 augustus 2015 is bezocht door de IGZ, wordt ook genoemd op deze lijst, waarbij wordt verwezen naar het rapport dat naar aanleiding van het bezoek door de IGZ is uitgebracht,. Dit betreuren wij ten zeerste, gezien het feit dat wij ons niet kunnen vinden in de inhoud van het rapport waar door de IGZ naar wordt verwezen. In dit rapport herkenden de zorgmedewerkers en direct leidinggevenden zich voor een gedeelte. Maar voor een even groot ander gedeelte niet. Dit hebben wij bij de IGZ duidelijk en beargumenteerd aangegeven.

 

Van de 18 punten die in het betreffende rapport zijn genoemd waren er 9 onderdelen waarin wij ons wel herkenden. Deze onderwerpen zijn in september 2015 opgepakt en inmiddels afgerond. Dit heeft merkbare verbeteringen opgeleverd, zo stelt ook de cliëntenraad vast.

Over de overige 9 punten hebben we, in overleg met de cliëntenraad van Stellinghaven Oosterwolde en onze Raad van Toezicht, een gesprek gevoerd met de IGZ. De IGZ heeft naar aanleiding van dit gesprek een aantal punten aangepast. Daarnaast zijn er een aantal punten die betrekking hebben op onderwerpen die Stellinghaven Oosterwolde overstijgen en breder aandacht verdienen. Hierin zal gezamenlijk worden opgetrokken, waarbij ook andere partijen bij de uitwerking zullen worden betrokken. ZuidOostZorg heeft hiervoor inmiddels een aantal voorstellen gedaan, die op onze website te lezen zijn.

 

Op de overige punten bestaat een verschil in interpretatie. ZuidOostZorg en de IGZ zijn hierover nog in gesprek. De IGZ heeft daarnaast aangegeven dat zij zich geen zorgen maakt over de kwaliteit van de (basis)zorg in Stellinghaven Oosterwolde. Daar zijn we blij mee.

 

Gezien de voortvarendheid waarmee ZuidOostZorg een deel van de punten heeft opgepakt en afgerond, de gesprekken die zijn gevoerd met de IGZ en het feit dat de IGZ heeft aangegeven dat de (basis)zorg in Stellinghaven Oosterwolde op orde is, betreuren wij dat er middels de vandaag gepubliceerde lijst van de IGZ wordt verwezen naar het betreffende inspectierapport. Terwijl de cliëntenraad heeft aangegeven dat zij erg blij is met de wijze waarop ZuidOostZorg de onderdelen waar zij zich in kon vinden heeft opgepakt, komt dit de beeldvorming rondom de locatie niet ten goede. De verwijzing staat daarnaast haaks op het Gouden Prezo Keurmerk en de drie Sterren voor Gastvrijheidszorg die Stellinghaven Oosterwolde onlangs kreeg toebedeeld. Dat vinden wij erg jammer en onterecht.

 

Wij zullen gesprekken blijven voeren met de IGZ totdat we op alle genoemde punten samen een oplossing hebben gevonden. Op onze website zullen wij regelmatig berichten plaatsen over de voortgang van onze gesprekken zodat u daar op de hoogte kunt blijven van de ontwikkelingen. Wanneer u vragen heeft, kunt u daarmee vanzelfsprekend bij ons terecht.

  

Met vriendelijke groeten,

 

Anke Huizenga                                           Wim Gutterswijk

Bestuurder ZuidOostZorg                          Voorzitter Cliëntenraad     

 

Lees hier meer berichtgevingen van ZuidOostZorg over Inspectie van de Volksgezondheid:

20 juni 2016 - Update Stellinghaven Oosterwolde en IGZ

16 juni 2016 - Anke Huizenga in gesprek met IGZ

31 mei 2016 - Wat is kwaliteit van zorg?