"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Pia Dijkstra op werkbezoek

Sinds eind 2013 neemt ZuidOostZorg deel in de coalitie ‘Applied Gaming for Healthy Aging’ een initiatief van TNO en VitaValley. Het doel is; toegepaste games voor ouderen implementeren, opschalen en (indien nodig) door ontwikkelen. Naast kennisinstituten (TNO, RUG, VUmc), belangenvertegenwoordigers (ANBO, Actiz) en gameontwikkelaars maken er zes zorgorganisaties deel uit van de coalitie, waaronder ZuidOostZorg.

 

Deze coalitie heeft een manifest ontwikkeld, die in maart jongstleden is aangeboden aan Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid D66. Tijdens het aanbieden heeft zij aangegeven dat zij open staat voor een nadere kennismaking met toegepaste games rondom het Binnenhof en een werkbezoek bij een zorginstelling. Vandaag was het zover en heeft zij een bezoek aan ZuidOostZorg gebracht.

 

Na diverse korte inleidingen over serious gaming en hoe games toegepast kunnen worden bij bewegen en preventie, deed Pia Dijkstra een rondleiding bij diverse games in Sûnenz/Neibertilla/Neisûn.

 

Hier is het artikel te lezen dat de Leeuwarder Courant heeft gepubliceerd over het werkbezoek. 

 

Pia Dijkstra op werkbezoek in Sûnenz

Samen met Lisanne Feddema even bewegen bij de Sonaboog

 

Pia Dijkstra op werkbezoek in Sûnenz

Hilde van der Ploeg, fysiotherapeut geeft uitleg over Silverfit

 

Pia Dijkstra op werkbezoek in Sûnenz

Gerrit Dijkstra, bewegingstherapeut, vertelt hoe ze met dementerende ouderen gebruik maken van de Touchtable

 

Pia Dijkstra op werkbezoek in Sûnenz

En tot slot natuurlijk iets (h)eerlijks uit de keuken van Sûnenz