"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Opening Café Doodgewoon 15 oktober 2014

 

Op 15 oktober opent het Café Doodgewoon weer zijn deuren. Van 19.30 tot ca. 21 uur bent u welkom in het tuinhuis van het hospice Smelnehaven aan Het Zuid 20 in Drachten. Gratis toegang. Klik hier voor meer informatie over Café Doodgewoon. 

 

De rode draad bij de caféavonden is het zorglandschap in verandering. Wat verandert er allemaal? Eigen regie, autonomie, het belang van sociale netwerken, mantelzorg, participatiemaatschappij.  Kreten die we vaak horen, maar wat betekent dit voor patiënten, naasten en hulpverleners?

 

Naast het elkaar informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen is er aandacht voor het thema: Eigen regie. Eigen regie houden wordt door patiënten erg belangrijk gevonden. Autonomie is daarbij het sleutelwoord. Autonomie is in vrijheid met hulpverleners en naasten beslissingen nemen over de invulling van uw zorgvraag. Maar wordt deze autonomie niet bedreigd als uw hulp nodig heeft. Welke keuzes en beslisrecht heeft u bij wilsonbekwaamheid? Wat kunt u zelf doen om de regie vast te houden, ook in de laatste levensfase. Dit zijn thema’s die besproken worden onder leiding van Chris Bartelds, de Zorgombudsman van stichting Cura Vera.

 

Het café Doodgewoon wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland.

 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland is een samenwerkingsverband tussen Zorgbelang Friesland, Ziekenhuis Nij Smellinghe, Zorggroep Liante, Stichting Mens en Zorg, Thuiszorg Allerzorg, Buurtzorg Nederland, Zuid Oost Zorg, Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid Oost Friesland en het hospice Smelnehaven en De Friese Wouden. Klik hier voor meer informatie.