"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Ondertekening Sionsberg 2.0

Dokkum krijgt met Sionsberg 2.0 een eigen innovatief zorgcentrum

Sionsberg 2.0 is een feit! Tijdens een persconferentie op vrijdagmorgen 23 januari 2015 in voormalig ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum hebben de curatoren en de nieuwe eigenaren dit bekend gemaakt, dit zijn: ZuidOostZorg, Diagnostisch Centrum (DC Groep) en Cardiologie Centra Nederland (CCN). De contracten zijn getekend en ook het vastgoed is geregeld. De Friesland Zorgverzekeraar heeft een akkoord bereikt met de nieuwe eigenaren over de zorgcontractering voor de komende jaren. Hiermee kunnen de plannen nu daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden.

Binnen de kaders van haalbaarheid en houdbaarheid wordt een innovatief zorgcentrum gerealiseerd waarmee Dokkum op eigen benen staat en voorbereid is op de zorgvragen van de toekomst. Daarmee is de concrete doorstart een feit, nog maar enkele dagen nadat de bevolking zich op de Sionsbergdag enthousiast heeft uitgesproken over het behoud van een eigen zorgcentrum in Dokkum.

Innovatief zorgcentrum zonder verkokering
De initiatiefnemers zetten met Sionsberg 2.0 een echt vernieuwend zorgcentrum neer dat voor patiënten een einde maakt aan de verkokering van de 0de, 1ste en de 2e lijn. Met veel aandacht voor multidisciplinaire ouderenzorg is Sionsberg 2.0 daarmee op de toekomst voorbereid. Zo zijn er duidelijke zorgpaden voor diabetici, astma- en reumapatiënten. En wordt er voor de palliatieve zorg aansluiting gezocht bij het palliatief netwerk Friesland. Via de anderhalvelijnsaanpak vinden meekijkconsulten plaats en kunnen kleine chirurgische ingrepen meteen worden verricht. Ook gaat het zorgcentrum gebruik maken van nieuwe zorgconcepten zoals E-health en zelfmanagement.

Heen en weer reizen wordt voorkomen
Het nieuwe innovatieve zorgcentrum bestaat uit huisartsendiensten, anderhalvelijnszorg, poliklinische diensten en dagverpleging. Zo kan men in het zorgcentrum poliklinisch terecht voor cardiologie, neurologie, longgeneeskunde, dermatologie, chirurgie, interne geneeskunde, urologie, gynaecologie en kaakchirurgie. Voor een aantal specialisaties, zoals oogheelkunde, orthopedie en KNO, die niet in Sionsberg 2.0 zelf aanwezig zijn, wordt geregeld dat de voor- en nazorg wel in Dokkum kan. Zo wordt voorkomen dat patiënten voor en na een bepaalde operatie of ingreep elders veel heen en weer moeten reizen.

 

Ondertekening van Sionsberg 2.0 met van links naar rechts, Hans Silvius, curator, Loek Winter, directeur DC klinieken, Anke Huizenga, bestuurder ZuidOostZorg, Igor Tulevski, bestuursvoorzitter CCN en Diane Monissen, bestuursvoorzitter De Friesland Zorgverzekeraar