"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

Nij Smellinghe en ZuidOostZorg zetten in op snel herstel, ook in het weekend

Patiënten die in het weekend vanuit ziekenhuis Nij Smellinghe worden opgenomen in revalidatiecentrum Marrewyk, locatie ZuidOostZorg, ontvangen in het weekend nu hun medicatie direct vanuit de apotheek het Drachtster ziekenhuis. Dit betekent dat patiënten sneller met hun revalidatie kunnen beginnen.

 

Nij Smellinghe levert weekend ontslagmedicatie

Tot voor kort konden patiënten die in het weekend met ontslag gingen naar Marrewyk niet overgeplaatst worden vanuit Nij Smellinghe, omdat de leverancier van Marrewyk de medicatie niet zo spoedig kan leveren. Nij Smellinghe en ZuidOostZorg zijn overeengekomen dat Nij Smellinghe de ontslagmedicatie voor het weekend levert, zodat reactivering van deze patiënten op de juiste plaats wordt uitgevoerd.

 

Werkwijze weekendmedicatie

Het Apotheek Service Punt krijgt van de afdeling door welke patiënten er vrijdags of zaterdags naar Marrewyk met ontslag gaan en voor welke patiënten Marrewyk de medicatie niet meer op tijd voor kan bestellen. Vervolgens zorgen de ziekenhuisapotheek en de poliklinische apotheek er samen voor dat de medicatie vanuit Nij Smellinghe geleverd wordt. De overeenkomst is sinds 16 juni jongstleden van kracht en heeft al resultaat gehad: in het eerste weekend zijn al drie patiënten via deze route met ontslag gegaan die voorheen het hele weekend in het ziekenhuis hadden moeten blijven. Hierdoor zijn zes onnodige ligdagen in het ziekenhuis voorkomen.

 

Snelle transfer in weekend door samenwerking

Deze medicatieovereenkomst, recente afspraken rondom continuïteit in fysiotherapie en indicatiestelling bij een weekeindtransfer, maken dat ZuidOostZorg en Nij Smellinghe samen de overdracht in de zorgketen vloeiender laten verlopen.