Techparade Techparade Van 21 t/m 24 januari, in het kader van eHealthweek, een techparade langs diverse locaties van ZuidOostZorg. Komt u ook? Lees hier meer
Beeldhouwweek ‘Anders ontmoeten’ Beeldhouwweek ‘Anders ontmoeten’ Van 14 t/m 18 januari 2019 is op het Winkelplein in Sûnenz een beeldhouwatelier ingericht. Doet u ook mee? Lees meer

Neibertilla & Neisûn nieuwe namen voor Bertilla

Tijdens de feestelijke opening op vrijdagmorgen 23 mei 2014 zijn de nieuwe namen van Bertilla door de heer John Jorritsma, Commisaris van de Koning onthuld. Ook zijn vier kunstwerken onthuld door vier prominente mensen uit Friesland. Kunstenaars waren geïnspireerd voor om een thema in een schilderij vast te leggen.

 

Neibertilla & Neisûn

Neibertilla is de naam voor de afdelingen langdurig wonen geworden. Een eigen thuis voor cliënten onder het dak van wat we vroeger het verpleeghuis noemden. Daarnaast is Neisûn de naam geworden voor de specialistische afdelingen waar we zorg en handvatten bieden aan cliënten voor het herstel van de lichamelijke, geestelijke en sociale balans.Met diensten als revalidatie, observatie & diagnostiek en geronto psychiatrie. In Neisûn hebben ook het Huisartsenhospitaal en GGZ kliniek hun plek.

 

Prominenten en kunst
De heer J.A. Jorritsma, Commisaris van de Koning, mevrouw D. Monissen, voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar, de heer T. van Bekkum, burgemeester Smallingerland en de heer R. Oostra, ereburger Smallingerland en voormalig directeur van De Lawei, hebben vier kunstenaars geïnspireerd aan de hand van onderwerpen gerelateerd aan mienskip, zorg en maatschappij. Deze schilderijen zijn onthuld tijdens de opening. De schilders die meegewerkt hebben zijn: Yby Potlatch, Marcus Wedman, Aad Nauras en Henk Pietersma.