"Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." "Ik vind het heel prettig dat de mensen van ZorgThuis me goed kennen. Maar ze hoeven natuurlijk niet álles van me te weten..." Lees meer over de persoonlijke aanpak van ZorgThuis ZorgThuis
Ontmoetingscafé Stellinghaven Ontmoetingscafé Stellinghaven Heeft u behoefte aan gezelligheid? Een goed gesprek? Er even uit zijn? Kom dan naar het Ontmoetingscafé Lees meer
ZorgkaartNederland ZorgkaartNederland Met uw feedback kunnen wij onze zorg & dienstverlening continue verbeteren. Uw reactie is voor ons waardevol! Lees meer
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Gouden keurmerken locaties en thuiszorg

ZuidOostZorg locaties Voltawerk en De Miente in Gorredijk, De Wiken en Rispinge in Drachten, Stellinghaven Appelscha, Sinnehiem in Haulerwijk en ZorgThuis behouden hun gouden PREZO keurmerk. Bij de tussentijdse audit heeft het auditteam geadviseerd om het gouden keurmerk voor de betreffende locaties en de thuiszorg van ZuidOostZorg te behouden. ‘Een positief advies, gemarkeerd met twee strepen eronder’, aldus het auditteam. De tussentijdse audits zijn aanvullend op de initiële audit die iedere drie jaar plaatsvindt. Begin juli worden de definitieve rapporten met ZuidOostZorg gedeeld en gepubliceerd.

 

Bevindingen van het auditteam

ZuidOostZorg heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in excellente zorg, de kwaliteit van zorg in het algemeen en het leefplezier van de cliënten. Zo wordt op alle locaties inmiddels gewerkt volgens het ‘leanprincipe’, waarbij (tijds)verspilling wordt teruggebracht. Dit komt de directe zorg aan de cliënt ten goede. Interne instrumenten, zoals het werken met interne audits, waarmee collega’s elkaar bevragen op werkprocessen en het werken met aandachtsvelders, werden daarbij door het auditteam zeer gewaardeerd. Ook over de manier waarop de medezeggenschap binnen ZuidOostZorg is georganiseerd en de wijze waarop de professionalisering van medewerkers wordt ondersteund was het auditteam zeer te spreken.

 

PREZO

Het PREZO keurmerk gaat uit van ‘de landelijke normen voor verantwoorde zorg’ en het bijbehorende Kwaliteitskader. De beoordeling van de cliënt heeft een grote invloed op de uiteindelijke score. Bij PREZO staat de cliënt nadrukkelijk centraal. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de ondersteunende procedures en processen waarmee de kwaliteit van zorg aan cliënten wordt bewaakt en geborgd.