"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Freonen zorginstelling treden uit de schaduw

In het weekblad Sa stond een interview met twee bestuursleden van de Freonen fan De Miente. Hier kunt u het interview lezen.

 

Ze blijven het liefst bescheiden op de achtergrond. Toch geeft Stichting Freonen fan De Miente en Voltawerk meer kleur aan het leven in de zorgcentra. Door middel van bijvoorbeeld een attentie met kerst, het schenken van twee duo-fietsen, een bijdrage aan de belevingstuinen van Voltawerk en een prachtige boekenkast in De Miente.

 

Het bestuur treedt nu toch naar buiten, op zoek naar donateurs. De inkomsten slinken namelijk, terwijl de uitgaven stijgen. Ze maakten onder andere een folder. Secretaris Frits Roesink: “We willen het werk van de stichting meer bekendheid geven. Wie weet, zijn er ook mensen die ons willen gedenken met een legaat, schenking of complete erfenis.”

 

Freonen fan De Miente werd opgericht in 1985, in 2012 is ook Voltawerk opgenomen. “Dit betekent dat we er naar verhouding meer mensen bijkregen, maar de inkomsten bleven gelijk.” Ook denkt Roesink dat de stichting bij ondernemers niet echt bekend is. De nieuwe folder moet dit veranderen. Voorzitter Pier Postma: “We diele de folder fansels út oan alle bewenners en famylje, mar lizze se ek del by de biblioteek, De Skâns en de húsdokters.”

 

Rechtstreeks schenken aan een instelling is niet handig, bedacht notaris Brands in 1985. Dan moet er belasting over betaald worden. Dat was de reden om de stichting op te richten. Schenkingen aan de Freonen zijn nu vrij van successierechten. Geartsje van der Vee maakte onderdeel uit van het eerste bestuur, inmiddels woont ze zelf in De Miente. “It earste cadeau wie in rollator. Moatst dy foarstelle. Yn it begjin wie hjir neat oan apparatuer.”

 

Als de dag van gisteren herinnert het oud-bestuurslid zich de grote schenking in 2000. De Freonen kregen een derde deel van een woning, goed voor 50.000 gulden. Het geld werd onder andere ingezet voor nieuwe zonwering. “Maar we zijn natuurlijk zuinig en hebben niet alles uitgegeven”, vertelt Roesink. “Het gebeurt een enkele keer dat er zoveel geld tegelijk binnenkomt. Drie jaar geleden kregen we een complete erfenis.” En daarmee kan de stichting leuke dingen doen. Pier Postma: “De twa duo-fietsen ha elektryske trapondersteuning krigen en fan ’t simmer ha we in hearlike barbecue organisearre.”

 

Stichting Freonen fan De Miente en Voltawerk is bereikbaar via 0513-461 374.

 

Tekst Arend Waninge

Freonen van De Miente