"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren
"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand

Filmpje WijsGrijs- KNMP Zorginnovatieprijs

De KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2016 is toegekend aan apothekers van de Pharmium Apotheek in Sûnenz voor hun rol binnen het project ‘WijsGrijs’ van Sûnenz. De prijsuitreiking vond dinsdag jongstleden plaats tijdens het KNMP Najaarscongres in Utrecht. Het project ‘WijsGrijs’ is een initiatief van Sûnenz, waar de Pharmium apothekers in participeren. ‘WijsGrijs’ is gericht op het in kaart brengen van kwetsbare ouderen. Het uitgangspunt is dat als je problemen op tijd signaleert, escalatie voorkomen kan worden en ouderen minder snel in een ziekenhuis of andere zorginstelling belanden.

 

Alle deelnemende ouderen vanaf 65 jaar worden gescreend en op basis daarvan ingedeeld in zorgprofielen. Vanuit de ‘Wijsgrijs’ module volgt een integraal multidisciplinair advies en wordt zo nodig een zorgbehandelplan opgesteld. Hiervan maakt, als dat nodig is, een medicatiereview door de apotheker onderdeel van uit. De oudere gaat vervolgens met het advies terug naar de eigen huisarts, waarbij de eigen huisarts de hoofdbehandelaar blijft.  

 

 

19102016