"Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" "Urenlang wachten op antwoord? Hou toch op! Via het beeldscherm heb ik contact met de zuster wanneer het mij uitkomt" Lees meer over de voordelen van Zorg op afstand Zorg op afstand
"Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" "Yes! Alweer een mooi diploma erbij, dat is toch maar mooi mogelijk bij ZuidOostZorg!" Ontdek meer voordelen van Werken en leren Werken en leren

De Miente nieuwe stijl

Er verandert veel in de zorg. Dat heeft ook gevolgen voor woonzorgcentrum De Miente in Gorredijk. ZuidOostZorg en Elkien bereiden De Miente daarom voor op een nieuwe toekomst en zien de huidige aanleunwoningen als de nieuwe zorgappartementen van morgen. De plannen voor De Miente nieuwe stijl zijn de afgelopen dagen gepresenteerd aan bewoners (aanleunwoningen), medewerkers en vrijwilligers.

 

Elkien en ZuidOostZorg zijn al jaren bezig om wonen en zorg in Gorredijk op de juiste wijze vorm te geven. In 2012 presenteerden wij plannen waarbij het huidige hoofdgebouw van De Miente zou worden vervangen door een nieuw woonzorgcentrum. De ouderenzorg heeft vanuit het overheids- en gemeentebeleid op dit moment echter te maken met een aantal ingrijpende ontwikkelingen. Dat betekent dat de tijd de plannen uit 2012 heeft ingehaald.

 

Door het nieuwe beleid vinden de komende jaren grote veranderingen plaats. Het Ministerie van VWS bouwt het aantal plaatsen in verzorgingshuizen fors af. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die leiden tot een afnemende vraag naar appartementen in verzorgingshuizen.  

 

Herziening stelsel Zorgzwaartepakketten

Het stelsel van Zorgzwaarte pakketten (ZZP) is aangepast. Alleen ouderen met een vraag naar zware 24-uurszorg komen nog in aanmerking voor een verblijf in een verzorgingshuis. Dat geldt dus niet meer voor mensen met een ZZP 1, 2 en 3 indicatie en een groot deel van mensen met een ZZP 4 indicatie.

 

Grotere zorgvraag

Daarnaast wonen ouderen veel langer zelfstandig in hun eigen woning. Vaak verhuizen ze pas wanneer het echt niet meer gaat. Bijvoorbeeld omdat de woning niet gelijkvloers is of te groot. Of vanwege lichamelijke beperkingen of plotselinge verslechtering van hun gezondheid. Dat betekent dat vanaf het moment van verhuizen de vraag naar zorg toeneemt.

 

Nieuw plan met moderne zorgappartementen

Elkien en ZuidOostzorg hebben vanwege de ingrijpende ontwikkelingen de plannen met De Miente gewijzigd. Centraal in het nieuwe plan staan de huidige 70 moderne aanleunwoningen bij De Miente, die al voldoen aan de eisen van deze tijd. De oppervlakte, inrichting, toegankelijkheid en comfort zijn zodanig dat bewoners er tot op hoge leeftijd kunnen wonen. Daarom zijn de huidige aanleunwoningen in de toekomst uitermate geschikt als moderne zorgappartementen: De Miente nieuwe stijl. Het nieuwe plan betekent dat het huidige hoofdgebouw met 88 appartementen uiterlijk in 2017 verdwijnt. 

 

De Miente nieuwe stijl
Bewoners van De Miente nieuwe stijl hebben toegang tot veel vormen van zorg. De planbare basiszorg wordt extramuraal. Dat wil zeggen dat medewerkers van de thuiszorg (geboden door ZorgThuis)  de zorg aan huis verlenen. Maar ook wanneer bij de bewoners de vraag naar zorg toeneemt, is deze in De Miente nieuwe stijl aanwezig. Vanuit een zorgsteunpunt kunnen wij altijd ongeplande acute zorg verlenen, wanneer nodig zelfs 24-uurs zorg. Voor dit doel huurt ZuidOostZorg een aantal bestaande woningen van Elkien. Een nieuw te bouwen ontmoetingsruimte biedt ruimte voor activiteiten en een restaurantvoorziening, zoals nu aanwezig is in de Trochrin.


Gevolgen voor bewoners De Miente

Voor de huidige bewoners van het hoofdgebouw van De Miente verandert er eerst niets. Er komt op termijn een opnamestop voor De Miente, maar het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn. Dat hangt sterk samen met het aantal appartementen dat de komende jaren beschikbaar komt in De Miente nieuwe stijl en de vraag naar deze appartementen. ZuidOostZorg houdt de bewoners van het hoofdgebouw regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Uiterlijk in 2017 is er voor alle bewoners een plek in De Miente nieuwe stijl. Goed overleg en zorgvuldigheid staan daarbij voorop.

 

Gevolgen voor bewoners aanleunwoningen

De Miente nieuwe stijl betekent veel goeds voor de huidige bewoners van de aanleunwoningen. Zij zijn op de langere termijn verzekerd van alle benodigde zorg, meer dan nu het geval is. Dat betekent dat ze eigenlijk altijd in hun appartement kunnen blijven wonen, ook wanneer de vraag naar zorg fors toeneemt. Bovendien blijven er ook na de sluiting van het hoofdgebouw van De Miente, uiterlijk in 2017, centrale ruimtes voor een restaurant en een activiteitencentrum.

 

Gevolgen vrijwilligers
ZuidOostZorg wil de vrijwilligers van De Miente graag behouden.In overleg met de vrijwilligers wordt in de toekomst gekeken waar vrijwilligerstaken zijn en wie hier belangstelling voor heeft.

 

Het vervolg
In de komende periode gaan Elkien en ZuidOostZorg aan de slag met het concretiseren van de plannen van De Miente nieuwe stijl. De Cliëntenraad is nauw betrokken bij deze plannen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan wordt iedereen wederom geïnformeerd.